Europaforum - Hässleholm

Europaforum
MENY

Europaforum Hässleholm har under åren besökts av en rad politiska ledare och profiler. Bland de medverkande finns Europaparlamentariker, EU-kommissionärer, ministrar, partiledare, regionala- och lokala representanter samt forskare och företagsrepresentanter.


För att visa en komplett lista på de profiler som deltog under respektive upplaga av Europaforum Hässleholm, klicka på länkarna nedan.

 

Politiker

Olle Schmidt (L), f.d. Europaparlamentariker

Jytte Guteland (S), europaparlamentariker

Pyry Niemi (S), riksdagsledamot och ordförande i EU-nämnden

Jessika Roswall (M) riksdagsledamot och andre vice ordförande i EU-nämnden

Maria Malmer Stenergard (M), riksdagsledamot och ordförande för Socialförsäkringsutskottet

Sofia Nilsson (C), riksdagsledamot

Louise Eklund (L), regionråd Region Skåne

Simon Berneblad (KD), toppkandidat Kristdemokraterna i Hässleholm

Dolores Öhman (MP), gruppledare Miljöpartiet Hässleholm och kandidat i valet 2022

Linda Lindberg (SD), socialpolitisk talesperson och ordförande för SD-kvinnor

Magnus Åkeborn (V), riksdagskandidat

Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker & vice ordförande i den socialdemokratiska partigruppen i Europaparlamentet.

Samuel Jonsson (M), vice ordförande för moderata ungdomsförbundet (MUF)


Europeiska kommissionen

Christian Danielsson, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige och tidigare generaldirektör i kommissionen.


Forskningsinstitut/tankesmedjor/universitet/högskolor

Magnus Petersson, professor i internationella relationer och prefekt för Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet

Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet

Sofia Ulver, konsumtionsforskare och docent vid Lunds universitetModeratorer

Cecilia Thorfinn, kommunikationschef på Europeiska kommissionens representation i Sverige

Maria Strömvik, universitetslektor i statsvetenskap på Lunds universitet.

Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige

Maria Strömvik, universitetslektor i statsvetenskap på Lunds universitet.

Linus Wellander, utvecklingsledare MUCF.

Ylva Nilsson, journalist

Caroline Ljungberg Toulson, Trivector


Kommuala företrädare

Douglas Roth (M), Kommunfullmäktiges ordförande, Hässleholms kommun

Lars Johnsson (M), Kommunstyrelsens ordförande, Hässleholms kommun

Hanna Nilsson (SD), Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Hässleholms kommun

Lena Wallentheim (S) kommunstyrelsens andre vice ordförande


Övriga

Liisa Raasakka, chef för Europeiska investeringsbankens Stockholmskontor

Heidi Avellan, Politisk chefredaktör Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap Sieps

Lars Brånns, affärsområdeschef resiliens på Ramboll.

Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps.

Björn Bergman, VD svenska stadskärnor

Hanna Candell, VD Helsingborg City

Europaparlamentariker

Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentariker

Evin Incir (S), Europaparlamentariker

Peter Lundgren (SD), Europaparlamentariker

Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker

Abir Al-Sahlani (C), Europaparlamentariker

 

Europeiska kommissionen

Kristian Schmidt, chef landstransporter, DG Move, EU-kommissionen

May Ann Ramsay, senior expert, DG Home, EU-kommissionen

Cecilia Thorfinn, kommunikationschef, EU-kommissionen i Sverige

 

Forskningsinstitut/tankesmedjor/universitet/högskolor

Gunnar Hökmark (M), f.d. Europaparlamentariker, ordförande för tankesmedjan Frivärld

Hannes Lenk, forskare, Sieps

Katarina Engberg, senior rådgivare Sieps, ordförande Svenska Afghanistankommittén 1990-1991

Rikard Bengtsson, docent, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Bernd Parusel, forskare i migrationsfrågor och expert på Migrationsverket

Ann-Christine Hartzén, Postdoktor, Institutionen för Handelsrätt, Lunds universitet

Bernd Parusel, forskare i migrationsfrågor och expert på Migrationsverket

 

Moderatorer

Markus Bonekamp, Chef för Europaparlamentets kontor i Sverige

Cecilia Nebel, journalist

Carin Peters, EU-enheten, Region Skåne

Jörgen Hettne, Föreståndare, Centrum för Europaforskning Lunds universitet

Lars Nilsson, MUCF

 

Kommuala företrädare

Douglas Roth (M), Kommunfullmäktiges ordförande, Hässleholms kommun

Lars Johnsson (M), Kommunstyrelsens ordförande, Hässleholms kommun

Lena Wallentheim (S), Kommunstyrelsens andre vice ordförande, Hässleholms kommun

 

Övriga

Ylva Nilsson, journalist

Åsa Ågren Wikström (M), Vice ordförande, Regionala Utvecklingsnämnden, Region Västerbotten

Stina Nilsson, Planeringsansvarig för program Hässleholm - Lund, Nya Stambanor,Trafikverket

Anna Jähnke, Ordförande Regionala Utvecklingsnämnden, Region Skåne
Christian Lindell, Samhällsanalysenheten, Region Skåne
Maria Korner Westin, enhetschef EU-enheten, Region Skåne
Michael Johnsson, Skåne European Office

Magnus Forsberg, Ambassadråd, Sveriges ambassad i Afghanistan

Oscar Wåglund Söderström, Internationell chef och chef Europa och juridik, TCO

Frank Berglund, Tf Generalsekreterare, Youth 30 Movement

Hanna Waerland-Fager, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Representant, Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2020-2021

Gisela Thater, Senior Legal Officer, UNHCR

 

Regerings-och riksdagsrepresentanter

Hans Dahlgren (S), Sveriges EU-minister

Jessika Roswall (M), riksdagsledamot

Europaparlamentariker

Jakop Dalunde (MP)

Heléne Fritzon (S)

Jytte Guteland (S)

Jessica Polfjärd (M)

Jessica Stegrud (SD)

 

Europeiska kommissionen

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionen i Sverige
Jens Matthiessen, ekonomisk rådgivare, EU-kommissionens representation i Sverige

 

Forskningsinstitut/tankesmedjor/universitet/högskolor

Anna Södersten, forskare juridik, Sieps
Jonas Eriksson, utredare nationalekonomi, Sieps

Jörgen Hettne, Föreståndare, Centrum för Europaforskning Lunds universitet

Maria Strömvik, Biträdande föreståndare, Centrum för Europaforskning Lunds universitet

Mats Engström, senior rådgivare, Sieps


Moderatorer

Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige

Annika Wäppling Korzinek, biträdande chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Heidi Avellan, Politisk chefredaktör Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

 

Partirepresentation

Gunnar Hökmark (M), f.d. Europaparlamentariker, ordförande för tankesmedjan Frivärld

Olle Schmidt (L), f.d. Europaparlamentariker

 

Kommuala företrädare

Douglas Roth (M), Kommunfullmäktiges ordförande, Hässleholms kommun

 

Övriga

Johan Wessman, VD, Öresundsinstitutet

Elizabeth Walentin, expert politik och trender i USA

Ginna Lindberg, Utrikeschef, Ekot, Sveriges Radios USA-kommentator 2020

Linus Abrahamsson, Alfred Johansson och Anton Rost, Europaparlamentets juniorambassadörer, Hässleholms Tekniska Skola.

Ambassadörer

H.E Ms Liisa Talonpoika, Finlands ambassadör till Sverige

H.E Ms Ines Coppoolse, Nederländernas ambassadör till Sverige


Europaparlamentariker

Christofer Fjellner (M)

Gunnar Hökmark (M)

Jasenko Selimovic (L)


Europeiska kommissionen

Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för europeiska kommissionens representation i Sverige

Annika Korzinek, Europeiska kommissionen i Sverige


Forskningsinstitut/tankesmedjor/universitet/högskolor

Maria Strömvik, Biträdande föreståndare, Centrum för Europaforskning, Lunds Universite

Lars Niklasson, Forskare, Sieps

Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan

Zofia Tucinska, Utredare Sieps

Jörgen Hettne, Föreståndare, Centrum för Europaforskning Lunds universitet

Katarina Engberg, Fil. Dr i freds-och konfliktforskning, Sieps

Rikard Bengtsson, Associate Professor, Department of Political Science, Lund University

Douglas Brommesson, Associate Professor, Department of Political Science, Lund University

Richard Ydrenäs, Brexitexpert och grundare av Brexitpodden

Otto Cars, Founder and Senior advisor, ReAct Europe


Regerings-och riksdagsrepresentanter

Hans Dahlgren (S), Sveriges EU-minister

Emma Hult (MP), Riksdagsledamot, ordförande Civilutskottet

Allan Widman (L), Riksdagsledamot


Kommunala företrädare

Douglas Roth (M), Kommunfullmäktiges ordförande, Hässleholms kommun

Lena Wallentheim (S), Kommunstyrelsens andre vice ordförande, Hässleholms kommun

Robin Gustavsson (KD), Ledamot Kommunstyrelsen, Hässleholms kommun

Hanna Nilsson (SD), Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Hässleholms kommun

Patric Åberg (M), Kommunalråd, Östra Göinge


Partirepresentation

Heléne Fritzon (S)

Pär Holmgren (MP)

Sara Skyttedal (KD)

Soraya Post (FI)

Jessica Stegrud (SD)

Ana Süssner Rubin (V)

Ebba Krumlinde (C)

Allan Widman (L)

Lynn Thulin (M)

Nasra Ali (S-studenter)

Henrik Lindholm (KD)

Frida Jansson (LUF)

Louise Grabo (CUF)

Håkan Svenneling (V)

Wanja Kaufmann (Grön Ungdom)

Hanna Bergman (Unga Feminister)

Tobias Andersson (SD)

Samuel Jonsson (MUF)

Aida Badeli (Grön Ungdom)


Moderatorer

Matilda Karlsson, Scandinavian Risk Solutions (SRS). Tidigare projektledare på Folk och Försvar

Karin Flordal, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Ida Åstrand, Media Evolution

Ludvig Einarsson, Enhetschef, EU-kontor Skåne Nordost

Malin Wildt-Persson, Utvecklingsledare Skåne Nordost

Pernilla Ström, Entrepreneur and professional board member

Cecilia Nebel, Journalist Nebel Media.

Heidi Avellan, Politisk chefredaktör Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

Anna Wetter-Ryde, Forskare i juridik, Sieps

Markus Bonekamp, Chef för Europaparlamentets kontor i Sverige


Övriga EU-organ

Alexander Schenk, chef för Europeiska Investeringsbanken (EIB) i Sverige

Christian Leffler, Vice Generalsekreterare för Europeiska utrikestjänsten (EEAS)

Andrea Ammon, Director, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)


Regionala företrädare

Louise Eklund (L), 1:a vice ordförande regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne


Övriga

Torbjörn Sjöström, VD, Novus

Fredrik Hannerz, Naturvårdsverket

Aldo Iskra, Open Skåne

Susanne Gosenius, Polismyndigheten Region Syd

Anders Kretz, Center mot våldsbejakande extremism (CVE). Tidigare gruppchef på Säpo

Johan Mirtorp, Förbundsjurist, Hyresgästföreningen

Susanna Höglund, Chefsekonom, Sveriges Allmännytta (SABO)

David Carlqvist, International News Reporter, Sveriges Radio

Sonja Löfmark, Analyst and microbiologist, The Public Health Agency of Sweden

My Sahlman, Veterinary, The Federation of Swedish Farmers (LRF)

Per Tryding, Vice VD Handelskammaren

Anneli Wengelin, Ämnesråd, Kommerskollegium

Kenneth Persson, Sakkunnig, Tullverket

Lars Karlsson, VD/MD KGH Global Consulting, Brexitrådgivare till både EU och Storbritannien

Ali Al Janabi, Samverksansvarig, Fler Unga

Frida Jensen, Ungdomsombud, Lunds kommun

Flaktrim Hani, Ungdomsombud, Lunds kommun

Johanna Haward, EU-samordnare, Kommunförbundet Skåne

Wivi-Anne Bengtsson, kommunikatör för projektet Fiber till alla i Blekinge och Skåne (FABS)

Niclas Sörenson, Kommunikatör, "Gå över gränsen" - Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks koncept för att kommunicera resultat

Johannes Elamzon, Fossilbränslefria kommuner
Cecilia Thapper, Sustainable Business Hub

Diana Danilda, Krinova

Emma Ramebäck, Mine

Tomas Andersson, verksamhetsutvecklare Boost by FC Rosengård

Ambassadörer

H.E Hugo Brauwers, Belgiens ambassadör i Sverige

H.E Ove Ullerup, Danmarks ambassadör i Sverige

Peter Ruskin, Storbritanniens vice ambassadör i Sverige

 

Europaparlamentariker

Anna-Maria Corazza Bildt (M)

Bodil Valero (MP)

Gunnar Hökmark (M)

Jacop Dalunde (MP)

Jasenko Selimovic (L)

Lars Adaktusson (KD)

 

Europeiska kommissionen

Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för europeiska kommissionens representation i Sverige

Cecilia Malmström (L), Sveriges EU-kommissionär

 

Forskningsinstitut/tankesmedjor/universitet/högskolor

Anna Rogalska Hedlund, forskare i juridik Sieps

Chun Ding, Jean Monnet Chair, Prof. Dr i ekonomi, Direktör Europacentret i Shanghai

Claes G. Alvstam, professor emeritus i ekonomisk geografi, Göteborgs universitet

Clas Wihlborg, professor i nationalekonomi, Chapman universitetet

Göran von Sydow, ställföreträdande direktör och forskare i statsvetenskap på Sieps

Henrik Emilsson, forskare i migrationsfrågor och samhällsvetenskap, Malmö universitet

Henning Bang Fuglsang Madsen Sorensen, docent Syddansk universitet

Iain Begg, Professorial Research Fellow at the European institute, London School of Economics and Political Science

Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet

Katarina Engberg, Fil. Dr i freds-och konfliktforskning, Sieps

Lars Magnusson, professor ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

Maria Strömvik, biträdande föreståndare Centrum för Europaforskning, Lunds universitet

Richard Ydrenäs, senior rådgivare i EU-frågor och strategisk kommunikation, grundare av kommunikationsbyrån Ydrenäs communications.

 

Journalister

Andreas Ekström, journalist, författare och föreläsare om digitalisering

Heidi Avellan, politisk chefredaktör Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

Hynek Pallas, journalist

Lars Ströman, Politisk redaktör för Nerikes Allehanda

Rolf Gustavsson, kolumnist, Svenska Dagbladet

Richard Swartz, kolumnist, Dagens Nyheter

Yngve Sunesson, Politisk redaktör, Norra Skåne

 

Kommunala företrädare

Lena Wallentheim (S), Kommunstyrelsen i Hässleholms andre vice ordförande

Olle Schmidt (L), ledamot i kommunfullmäktige i Malmö stad och f.d ledamot i Europaparlamentet

 

Moderatorer

Annika Korzinek, Europeiska kommissionens representation i Sverige

Dalia Mukhtar-Landgren, lektor i Statsvetenskap vid Lunds universitet

Jörgen Hettne, föreståndare Centrum för Europaforskning, Lunds universitet

Lars Oxelheim, professor i internationella affärer, KWC vid Lunds universitet och IFN i Stockholm.

Ludvig Einarsson, enhetschef samt EU-koordinator EU-kontor Skåne Nordost, Projektledare South Baltic Public Innovators Network (SBPIN), Sekreterare stiftelsen RUTH

Matilda Karlsson, projektledare försvarspolitik, Folk och Försvar

Pernilla Ström, småföretagare och styrelseproffs

Richard Heingard, Projektledare Hässleholms kommun

Ylva Nilsson, EU-journalist

 

Regerings-och riksdagsrepresentanter

Allan Widman (L), riksdagsledamot

Ann Linde (S), EU – och handelsminister

Eskil Erlandsson, (C) riksdagsledamot

Helene Fritzon (S), migrationsminister

Karin Enström (M), riksdagsledamot

Lotta Johnsson Fornarve (V), riksdagsledamot

Marie Granlund (S), Riksdagsledamot

Tina Acketoft (L), Riksdagsledamot

 

Näringslivsrepresentanter

Patrik Sterky, Kreera samhällsbyggnad

Mattias Moberg, Director General, Näringsdepartementet

 

Regionala företrädare

Leif Larsson, vice ordförande i regionala strukturfondspartnerskapet Småland och öarna.

Pontus Lindberg (M) 2 vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Skåne

Sven Kastö, chef för Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor

Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör Region Skåne

 

Övriga EU-organ

Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige

Solveig Wollstad, Sveriges nationella företrädare på EUROJUST

 

Övriga

Aaron Farrugia, Malta´s parliamentary secretary of European funds and social dialogue

Dr Adrian Blundell-Wignall, speciell rådgivare åt OECDs generalsekreterare i finansiella frågor.

Amelia Andersdotter, f.d EU-parlamentariker för Piratpartiet

Christian Madsen, ämnessakkunnig Enheten för militär förmåga och insatser, Försvarsdepartementet

Ellinor Ivarsson, sakkunnig, regional tillväxtpolitik/EUs sammanhållningspolitik, SKL

Ms Gabriele Zobi-Kratchmann, Deputy Head of Mission of the Austrian Embassy in Sweden

Helena Linde, Förbundsjurist, SKL

Kristina Sandklef, oberoende kinaanalytiker och grundare av Sandklef Asia Insight.

Oscar Wåglund Söderström, Enhetschef Kommerseråd, Kommerskollegium

Paulina Dejmek-Hack, Jean Claude Junckers kabinett

Richard Oehme, Director PwC, cybersäkerhet och kritisk infrastruktur (samhällssäkerhet)

Sebastian Marx, EU- konsult och f.d chef för Göteborg stads Brysselkontor

Ulf Hammarström f.d direktör på industri och marknadsdirektoratet på European Defence Agency (EDA)

 

Ambassadörer

Anders Ahnlid, Sveriges ambassadör i Finland och Sveriges f.d. EU-ambassadör

Ruth Jacoby, Sveriges f.d. ambassadör i Tyskland och Italien

Gunnar Lund, Sveriges f.d. ambassadör i Frankrike

Sven-Olof Petersson, Sveriges f.d. ambassadör i EU och Australien


Europaparlamentariker

Anna Maria Corazza Bildt (M), Europaparlamentariker

Anna Hedh (S), Europaparlamentariker

Gunnar Hökmark (M), Europaparlamentariker

Jasenko Selimovic (L), Europaparlamentariker

Cecilia Wikström (L), Europaparlamentariker, Ansvarig för Dublinförordningens översyn


Europeiska Kommissionen

Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för Europeiska Kommissionens representation i Sverige

Christian Danielsson, Generaldirektör vid Europeiska Kommissionens generaldirektorat för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar

Pierre Schellekens, Vice kabinettschef hos Kommissionär Cañete, Europeiska kommissionen


Europeiska statsråd

Sandro Gozi (Partito Democratico), Italiens EU-minister


Forskningsinstitut/tankesmedjor/universitet/högskolor

Claes Alvstam, Professor emeritus i internationell ekonomisk geografi, Göteborgs Universitet

Lars Calmfors, Professor i internationell ekonomi, Stockholms Universitet

Bitte Hammargren, Ledare för Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet, Utrikespolitiska institutet

Jörgen Hettne, Forskare i juridik, Sieps och Lunds Universitet

Ann-Cathrine Jungar, Docent, Södertörns Högskola

Mats Karlsson, Direktör, Utrikespolitiska Institutet

Peter Kleen, f.d. Generaldirektör, Global Utmaning

Paul T Levin, Direktör, Institutet för Turkietstudier, Stockholms Universitet

Ian Manners, Professor i statsvetenskap, Köpenhamns Universitet

Lars Oxelheim, Professor i internationella affärer, KWC vid Lunds Universitet och IFN Stockholm

Maria Persson, Docent i nationalekonomi, Lunds Universitet

Karin Svanborg-Sjövall, VD, Timbro

Bo Stråth, Professor emeritus i Nordens, Europas och världens historia, Helsingfors Universitet

Göran von Sydow, Forskare i statsvetenskap och ställföreträdande direktör, Sieps

Daniel Tarschys, Professor i statsvetenskap, Stockholms Universitet

Frida Stranne, Forskare och lektor i Statsvetenskap, Högskolan i Halmstad och Svenska Nordamerkainstitutet vid Uppsala Universitet

Carolina Vendil Pallin, Rysslandexpert, FOI

Eskil Wadensjö, Professor i nationalekonomi, Stockholms Universitet

Clas Wihlborg, Professor i nationalekonomi, Chapman University

Finn Østrup, Professor i kredit- och kapitalmarknadsrätt, Copenhagen Business School


Journalister

Heidi Avellan, Politisk chefredaktör, Sydsvenskan


Kommunala företrädare

Robin Gustavsson (KD), Kommunstyrelsens förste vice ordförande i Hässleholms kommun

Pär Palmgren (M), Kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun

Bengt-Arne Persson, Kommunchef i Hässleholms kommun

Lena Wallentheim (S), Oppositionsråd i Hässleholms kommun


Moderatorer

Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef Europeiska kommissionens representation i Sverige

Rolf Gustavsson, Europakorrespondent 1984-2010 och kolumnist i Svenska dagbladet

Annika Korzinek, Chef politisk rapportering, Europeiska kommissionens representation i Sverige

Ylva Nilsson, EU-journalist och ledamot i SIEPS insynsråd

Ole Ryborg, EU-korrespondent och författare, Danmarks Radio

Eva Sjögren, Direktör, Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)

Pernilla Ström, Småföretagare och styrelseproffs

Malin Wildt-Persson, Utvecklingsledare, Skåne Nordost


Näringslivsrepresentanter

Bo Bengtsson, VD, Sparbanken Skåne

Adam Brånby, VD, Woolpower

Lena Johansson, Generalsekreterare, International Chamber of Commerce

Stephan Müchler, VD, Sydsvenska Handelskammaren

Günther Mårder, VD, Företagarna


Regerings- & Riksdagsrepresentanter

Karolina Ekholm, Statssekreterare på Finansdepartementet och f.d. vice riksbankschef

Heléne Fritzon (S), Sveriges Migrationsminister och biträdande Justitieminister

Ann Linde (S), Sveriges Handels- och EU-minister

Annie Lööf (C) Partiledare

Johnny Skalin (SD), Riksdagsledamot och ledamot i EU-nämnden

Jonas Sjöstedt (V) Partiledare

Anneli Wengelin, Specialist handelsprocedurer, Kommerskollegium

Irene Wennemo, Statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet

Allan Widman (L), Riksdagsledamot

Anna Wikner, Enhetschef, Folke Bernadotteakademin


Regionala företrädare

Mätta Ivarsson (MP), Ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Pierre Månsson (L), Ordförande, Skåne Nordost

Kent Mårtensson (S), Ordförande, Kommunförbundet Skåne


Övriga EU-organ

Alexander Schenk, Chef, Europeiska Investeringsbankens kontor i Stockholm


Övriga


Per Hilmersson, Teamchef Europa och juridik, TCO

Madelaine Seidlitz, Jurist, Amnesty International


Ambassadörer

Arthur Winkler-Hermaden, Österrikes ambassadör i Sverige

Gunnar Lund, Diplomat och Sveriges f.d. ambassadör i Paris och Washington


Europeiska Kommissionen

Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor

Kristoffer Du Rietz, Rådgivare Fiskepolitik, Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för Jordbruk- och Landsbygdsutveckling

Geert Vermeulen, Europeiska kommissionen

Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för Europeiska Kommissionens Representation i Sverige

Christian Danielsson, Generaldirektör, Europeiska kommissionens generaldirektorat för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar


Europaparlamentariker

Olle Ludvigsson (S), Europaparlamentariker

Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentariker

Anna Maria Corazza Bildt (M), Europaparlamentariker

Gunnar Hökmark (M), Europaparlamentiker


Regerings- & Riksdagsrepresentanter

Ann Linde (S), EU och handelsminister

Eskil Erlandsson (C), Riksdagpolitiker och vice ordförande i riskdagens EU-nämnden

Pavel Gamov (SD), Riksdagspolitiker och ledamot i EU-nämnden.

Ola Johansson (C), Riksdagspolitiker och bostadspolitisk talesman

Tomas Dahlman, Departementsråd, Näringsdepartementet

Alf Karlsson, Statssekreterare, Näringsdepartementet

Erik Windmar, Ämnesråd, Eu-enheten statsrådsberedningen

Annsofi Persson Stenborg, Digitaliseringskommissionen


Regionala företrädare

Niels Paarup-Petersen(C), Regionfullmäktigeledamot, Region Skåne

Emelie Petersson, Infrastruktur och samhällsplaneringsstrateg, Region Skåne

Henrik Madsen, Konsult, Danske Elbilalliance och projekt Faellesnordisk sekretariat för E-mobilitet i Öresund, Skagerrak och Kattegatt


Kommunala företrädare

Bengt-Arne Persson, Kommunchef, Hässleholms kommun

Lena Wallentheim (S), Kommunstyrelsens ordförande, Hässleholms kommun

Mats Sturesson, (C) Kommunalråd, Hässleholms kommun

Pär Palmgren (M), Oppositionsråd, Hässleholms kommun

Lena Micko (S), Ordförande, Sveriges kommuner och landsting

Lisa Apelman, Projektledare, Ronnby kommun, Projekt Cefur

Malena Möller, Projektledare, Malmö stad projekt Öresundsmetro fas 3


Näringslivsrepresentanter

Bo Bengtsson, VD, Sparbaken Skåne

Håcan Nilsson, Sparbankstiftelsen 1826

Michael Stjernquist, VD, IKEA AB

Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier

Kjell Johansson, Grundare, Hydroware

Matilda Håkansson, Kvalitets- och miljöchef, Godsinlösen

Håkan Jonsson, Partner och direktör, Hallvarsson & Halvarsson

Peter Lund, Koncernchef, Bergendahls


Forskningsinstitut / tankesmedjor / universitet / högskolor

Anders Borg, Ordförande, Global Financial System Initative, World Economic Forum

Bo Petersson, Professor i statsvetenskap, Malmö Högskola

Christophe Hillion, Seniorforskare i juridik, Svenska institutet för europapolitiska studier

Paul T.Levin , Direktör, Stockholm Universitets institut för Turkietstudier

Per Ödling, Professor i telekommunikation, Lunds tekniska högskola

Sven-Olof Petersson, Ordförande Stockholm International Peace Research Institute

Göran von Sydow, Seniorforskare i statsvetenskap, Svenska institutet för europeiska studie

Johan Wessman, VD, Öresundsinstitutet

Josef Janning, Chef, Europeiska rådet för internationella relationers kontor i Berlin


Moderatorer

Johan Hammarqvist, Kommunikationschef EOLUS vind

Pernilla Ström, Småföretagare och styrelseproffs

Rolf Gustavsson, Europakorrespondent 1984-2010 och kolumnist i Svenska dagbladet

Annika Korzinek, Chef för politisk rapportering, Europeiska Kommissionens

Representation i Sverige

Eva Sjögren, Direktör, Svenska institutet för europapolitiska studier

Ylva Nilsson, EU-journalist och ledamot i SIEPS insynsråd


Journalister

Stig Fredrikson, Journalist och f.d utrikeskorrespondent i Moskva

Ole Ryborg, Brysselkorrespondent, Danmarks Radio

Per T Ohlsson, Journalist, författare och senior kolumnist, Sydsvenskan

Otmar Ladhodynsky, Ordförande, Association of European Journalists

Heidi Avellan, Politisk chefredaktör, Sydsvenskan


Övriga EU-organ

Jan Vapaavuori, Vicepresident, Europeiska Investeringsbanken

Markus Bonekamp, Chef, Europaparlamentets informationskontor i Sverige


Övriga

Joakim Wernberg, Senior analytiker, Sydsvenska handelskammaren

Lone Hylander, Projekttrådgivare, EU-programmet Interreg öresund-Kattegatt-Skagerrak

Sofie Håkansson, Projektetrådgivare, EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Ambassadörer

Arthur Winkler-Hermaden, Österrikes ambassadör i Sverige

H.E. Wieslaw Tarka, Polens ambassadör i Sverige

H.E. Eitvydas Bajarunas, Litauens ambassadör i Sverige


Europeiska kommissionen

Pierre Schellekens, biträdande chef för kabinett Cañete, EU-kommissionen

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige

 


Regerings- & Riksdagsledamöter, Europaparlamentariker

Birgitta Ohlsson (Fp), f.d. EU-minister

Pavel Gamov (Sd), ledamot i EU-nämnden

Jens Nilsson (S), Europaparlamentariker

Kristina Yngwe (C), Riksdagsledamot, miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Olle Schmidt (Fp), Europaparlamentariker 1999-2004 samt 2006-2014

 

Internationella politiker

Michael Spindelegger, vice statsminister i Österrike 2011-2014

Leszek Balcerowicz, ordförande i the Agency for the Modernisation of Ukraine och f.d. finansminister och riksbankchef i Polen

 

Kommunala företrädare

Irene Nilsson (S), kommunfullmäktiges ordförande i Hässleholms kommun
Pär Palmgren
(M), oppositionsråd, Hässleholms kommun

Bengt-Arne Persson, kommunchef, Hässleholms kommun

Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande, Hässleholms kommun

Patric Åberg (M), kommunalråd, Östra Göinge kommun

Mats Sturesson (C), kommunalråd i Hässleholms kommun

 

 

Företrädare Näringslivet

Joakim Bogdanoff, chef för Svensk energis representationskontor i Bryssel

Lena Johansson, generalsekreterare, International Chamber of Commerce

Henrik Andersson, strategikonsult, SWECO

Gunilla Almgren, ordförande UEAPM E (European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises)

Teresa M Rask, ambassadör för Women’s Entrepreneurship i Sverige och Polen

Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna

 

 

Forskningsinstitut, Tankesmedjor, Universitet & Högskolor

Inge Eriksson, universitetsadjunkt i Europastudier, Malmö Högskola

Jonas Olofsson, professor i ekonomisk historia, Malmö Högskola

Lars Oxelheim, professor i företagsekonomi

Maria Strömvik, universitetslektor i statsvetenskap, Lunds Universitet

Aleksandra Wójcicka, forskare vid Centrum för migrationsforskning, Universitetet i Warszawa

Carlos Vargas-Silva, docent och seniorforskare vid Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), Oxfords Universitet

Sven-Olof Petersson, ordförande i SIPRI, f.d. Svensk ambassadör i EU

Neil Melvin, seniorforskare, SIPRI

Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute

John Hultén, K2 Forskningscentrum för kollektivtrafik, Malmö högskola

Derek Hutcheson, docent i statsvetenskap, Malmö högskola

Stefan Kooths, professor vid Kiel Institute for the World Economy

Mohammad Fazlhashemi, professor i religionshistoria och filosofi vid Uppsala universitet

Ulrika Knutson, kritiker, författare och hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet

Carl Rudbeck, litteraturvetare, kritiker och författare, tankesmedjan Timbro


Moderatorer

Jan-Olof Bengtsson, journalist

Rolf Gustavsson, kolumnist Svenska Dagbladet

Ylva Nilsson, journalist och ledamot i Svenska Institutet för Europapolitiska Studiers Insynsråd

Pernilla Ström, finansanalytiker

Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi, SIEPS

Jonas Ingvarsson, biträdande professor i medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde. En av tolv ledamöter vid Humtank

 

 

Journalister

Kjell-Albin Abrahamson, författare och tidigare utrikeskorrespondent

 


Övriga EU-organ

Ludvig Einarsson, Europa Direkt, Skåne Nordost

Peter Eklund, kanslichef vid Europeiska Revisionsrätten

Björn Kjellström, chef för Europaparlamentets informationskontor i Storbritannien

Rosaline Marbinah, Sveriges ungdomsorganisationersrepresentant i Europeiska Unionen


Övriga

Linda Divkovic, handläggare för fred, säkerhet och nedrustning, Svenska FN-förbundet

Joanna Sztandera, Polens ungdomsrepresentant till FNs sjuttionde generalförsamling

Per-Arne Andersson, direktör, Sveriges kommuner och landsting

Bruno Kaufmann, demokratiforskare och ordförande för IRI Intitiative and Referendum Europe

Henrik Nilsson, processledare, Nätverket Idéburen sektor Skåne

Ambassadörer

Lars Danielsson, Sveriges ambassadör i Sydkorea

Arthur Winkler-Hermaden, Österrikes ambassadör i Sverige

H.E Jean-Pierre Lacroix, Frankrikes ambassadör i Sverige


Europeiska kommissionen

Christian Danielsson, Sveriges ambassadör i Sydkorea

Pierre Schellekens, chef EU-kommissionens representation i Sverige

Charlotte Haentzel, chef avdelningen för politisk rapportering . EU-kommissionens representation i Sverige


Europaparlamentariker

Lars Adaktusson (Kd), kandidat till Europaparlamentet

Anna-Maria Corazza Bildt (M), Europaparlamentariker

Jytte Guteland (S), kandidat till Europaparlamentet

Gunnar Hökmark (M), Europaparlamentariker

Kent Johansson (C), Europaparlamentariker

Olle Ludvigsson (S), Europaparlamentariker

Isabella Lövin (Mp), Europaparlamentariker

Olle Schmidt (Fp), Europaparlamentariker

Jasenko Selimovic (Fp), kandidat till Europaparlamentet


Forskningsinstitut, Tankesmedjor, Universitet & Högskolor

Marianne Dalene, universitetslektor, Stockholms Universitet

Inge Eriksson, universitetsadjunkt i Europastudier, Malmö Högskola

Stefan Fölster, adj Professor i nationalekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan

Kristian Gerner, professor i historia, Lunds Universitet

Lisbeth Gyllander, doktorand, Göteborgs Universitet

Dr. Gottfried Haber, professor, Donau-Universität Krems, Österrike

Magnus Jernek, professor i statsvetenskap, Lunds Universitet

Staffan Laestadius, professor, Kungliga Tekniska Högskolan

Jonas Olofsson, professor i ekonomisk historia, Malmö Högskola

Lars Oxelheim, professor i företagsekonomi

Hans-Åke Persson, professor i ekonomisk historia, Roskilde Universitet, Danmark

Anne-Marie Pålsson, docent & styrelseledamot, Forum för EU-debatt

Gunnar Skarping, professor i analytisk kemi, Stockholms Universitet

Maria Strömvik, universitetslektor i statsvetenskap, Lunds Universitet


Företrädare Näringslivet

Lars Gellner, arbetsrättsexpert, Svenskt Näringsliv

Carin Stoeckmann, verkställande direktör, Byggmästar'n i Skåne


Journalister

Annika Ström-Melin, Europakorrespondent, Dagens Nyheter

Stig Fredriksson, f.d. utrikeskorrespondent, Sveriges Television


Kommunala företrädare

Pär Palmgren (M), kommunstyrelsens ordförande, Hässleholms kommun

Bengt-Arne Persson, kommunchef, Hässleholms kommun

Gunnel Simu (S), kommunstyrelsens ordförande, Haparanda stad

Lena Wallentheim (S), oppositionsråd, Hässleholms kommun

Lars-Göran Wiberg (C), kommunalråd, Hässleholms kommun


Moderatorer

Jan-Olof Bengtsson, journalist Kvällsposten

Alexandra Buskie, brittiska FN-förbundet

Rolf Gustavsson, kolumnist Svenska Dagbladet

Jytte Guteland, Socialdemokraterna

Charlotte Haentzel, EU-kommissionens representation i Norge

Monica Hjeds Löfmark, SIEPS

Lone Hylander, Kommunförbundet Skåne

Håkan Jonsson, Halvarsson & Halvarsson

Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne

Ylva Nilsson, journalist och ledamot i Svenska Institutet för Europapolitiska Studiers Insynsråd

Göran Roos, Sveriges Kommuner och landsting

Pernilla Ström, Finansanalytiker


Regionala företrädare

Rolf Holub, delstatsminister i Kärnten, Österrike

Birgitta Losman (Mp), regionråd och ordförande i Region-utvecklingsnämnden, Västra Götaland

Carl-Johan Sonnesson (M), Sveriges Kommuner och Landstings ledamot i Regionkommittén, Region Skåne

Rolf Sällryd (Kd), ordförande landstingsfullmäktige, Landstinget Kronoberg


Politiska partier, Regerings- & Riksdagsledamöter

Magdalena Andersson (S), ekonomisk-politisk talesperson

Gustav Fridolin (Mp), språkrör

Birgitta Ohlsson (Fp), EU-minister

Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadsminister


Övriga EU-organ

Markus Bonekamp, chef Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Ludvig Einarsson, Europa Direkt, Skåne Nordväst

Katarina Erbacke, Europa Direkt, Helsingborg

Susanne Jenner, verksamhetschef, Ekumeniska EU-kontoret

Patrick Leijon, Europa Direkt, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté


Övriga

Ulf Dinkenspiel, f.d. EU-minister och chefsförhandlare vid Sveriges EU-anslutningsförhandlingar

Katarzyna Hanula-Bobitt, Public Affairs Officer, Finance Watch, Belgien

Jan-Åke Johansson, avdelningschef för Lärande och arbetsliv, Kommunförbundet Skåne

Karl-Erik Norrman, generalsekreterare, European Cultural Parliament, Tyskland

Petronella Odhner, enhetschef, Universitets- och högskolerådet

Kristina Persson, ordförande, Globald Utmaning

Oscar Wåglund Söderström, statssekreterare

Europeiska kommissionen

Jens Matthiessen, generaldirektoratet för ekonomiska och finasiella frågor i EU-kommissionen

Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens kontor i Sverige

Charlotte Haentzel, EU-kommissionen Sverige

Cecilia Malmström, EU-kommissionär


Europaparlamentariker

Kent Johansson (c)

Anna Maria Corazza Bildt (M)


Övriga EU-organ

Inger Persson, Sveriges representant i EU:s ekonomiska och sociala kommitté

Lars Mortensen, enhetschef vid Europeiska Miljöbyrån i Köpenhamn 


Regeringar, partier och riksdagen

Oscar Wåglund Söderström, statssekreterare

H.E. James Joseph Carroll, Irlands ambassadör i Sverige

Thomas Dahlman, departementsråd Landsbygdsdepartementet

H.E. Harald Kindermann, ambassadör på Tysklands ambassad i Stockholm

Ingvar Carlsson, f.d. statsminister

Marika Lagercrantz, kulturråd på Sveriges ambassad i Berlin

Torbjörn Haak, ministerråd och biträdande chef för Sveriges ambassad i Berlin


Regionala företrädare

Finn Lauritzen, Öresundskommitténs direktör

Jacob Vestergaard, vd STRING-sekreteriatet

Filippa Arvas Olsson, chef för Region Skånes Brysselkontor

 

Kommunala företrädare

Pär Palmgren (M), kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun

Lars Göran Wiberg (C), kommunalråd i Hässleholms kommun

Tommy Nilsson (S), oppositionsråd i Hässleholms kommun

Bengt-Arne Persson, kommunchef i Hässleholms kommun

Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd i Malmö Stad (MP)

Fredrik Elg, Kulturrådet och kulturförvaltningen, Malmö Stad

Kristina Jauhiainen Larsson, projektkoordinator för "Ungt deltagande i Europa", Malmö Stadsbibliotek

Felicia Westerdahl, projektassistent för "Ungt deltagande i Europa", Malmö Stadsbibliotek

 

Företrädare näringslivet

Magnus Ehrenberg, vd för EHRENBERG Kommunikation och Sydsvenska Handelskammarens representant i Lübeck

Helene Olsson, vd för Kairos Future i Spanien, ordförande i svensk-spanska handelskammaren i Barcelona

Jan Sturesson, globalt ansvarig för offentlig sektor inom PwC

 

Forskningsinstitut/tankesmedjor/universitet/högskolor

Lars Jonung, professor på ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, ordförande för Finanspolitiska rådet

Daunis Auers, statsvetare och professor vid universitetet i Riga

Uffe Palludan, Framtidsforskare

Inge Eriksson, universitetsadjunkt/doktorand, Malmö Högskola och projektkoordinator för "Ungt deltagande i Europa"

Jörgen Hettne, forskare i juridik och ställföreträdande direktör, Sieps

Anamaria Dutceac Segersten, biträdande lektor på Lunds universitet

Tommy Svensson, redaktör på Arbetarrörelsens Tankesmedja och tidigare chef för LO/TCO/Sacos Brysselkontor

 

Organisationer

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO

Sara Larsdotter, Teater Interakt

Birgitta Lantz, ordförade i Röda Korset Hässleholm

Joel, representant Ship to Gaza Malmö

Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter

 

Moderatorer

Håcan Nilsson, chef Sparbanken 1826

Ylva Nilsson, journalist

Pernilla Ström, ekonom, tidigare journalist

Rolf Gustavsson, journalist

Per Svensson, journalist 

Europeiska kommissionen

Franz Fischler, tidigare EU-kommissionär

Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representation i Stockholm

Olivier Girard, vice enhetschef, EU-kommissionens generaldirektoratet för inre marknader och tjänster

Jörgen Gren, vice enhetschef på EU-kommissionens generaldirektoratet för Informationssamhället och Medier

Charlotte Andersdotter, handläggare EU-kommissionens generaldirektorat för Forskning och Innovation

Martin Åström, Informationschef, EU-kommissionens representation i Danmark

Lenia Samuel, ansvarig för Europaåret 2012 och rådgivare på EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Jörgen Holmquist, rådgivare åt EU-kommissionens arbetsgrupp för Grekland


Övriga EU-organ

Staffan Nilsson, president för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén


Regeringar, partier och riksdagen

Vladimir Matek, Kroatiens ambassad

Gunilla Carlsson (M), biståndsminister

Gunnar Lund, Sveriges ambassadör i Paris. Biträdande finansminister 2002-2004

Birgitta Ohlsson (FP), EU-minister

Agnés Courades Allebeck, enhetschef, enheten för EU:s inre marknad, Kommerskollegium


Regionala företrädare

Pia Kinhult (M), ordf regionstyrelsen, Region Skåne

Sami ElHabti, Europa Direkt Malmö


Kommunala företrädare

Urban Widmark (M), kommunstyrelsens ordförande, Hässleholms kommun

Lars-Göran Wiberg (C), kommunalråd i Hässleholms kommun

Tommy Nilsson (S), oppositionsråd i Hässleholms kommun

Bengt Andersson (S), före detta kommunalråd i Hässleholms kommun

Lars Olsson (C), före detta kommunalråd i Hässleholms kommun

Bo Anders Thornberg (M), före detta kommunalråd i Hässleholms kommun

Björn Jungblad, förvaltningschef på socialförvaltningen i Laholms kommun

Marie Strömberg, projektledare i Laholms kommun


Företrädare näringslivet

Sylvia Schwaag Serger, direktör internationell strategi, Vinnova

Hans Möller, VD IDEON Science Park samt ordf i SISP

Benjamin Kainz, grundare av Ung Omsorg

Oscar Lundin, grundare av Ung Omsorg


Forskningsinstitut / tankesmedjor / universitet / högskolor

Fredrik Erixon, ekonom och författare. Direktör vid ECIPE

Susanna Bill, PhD student i innovation

Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet.

Ordförande i EMU-utredningen

Magnus Jernek, professor i statsvetenskap, Lund universitet. Expert i EMU-utredningen

Ewa Rabinowicz, professor i nationalekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet. Ledamot i EMU-utredningen

Rikard Bengtsson, universitetslektor i stadsvetenskap och vice chef för Centre of European Studies, Lunds universitet

Inge Eriksson, universitetsadjunkt i Europastudier med historisk inriktning, ämnesansvarig Europastudier, Malmö Högskola

Susanne Iwarsson, professor, medicinska fakulteten, Lunds universitet


Moderatorer

Rolf Gustavsson, kolumnist SvD

Catherine Isaksson, generalsekreterare Centerpartiets Internaionella Stiftelse

Therese Larsson, SvD Näringsliv

Johan Hammarqvist

Ylva Nilsson, EU-skribent

Johannes Lindvall, docent i naturvetenskap vid Lunds universitet

Katharina Schumacher, student Malmö högskola

Mattis Kristoffersson, student Malmö högskola

Karin Christensson, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne


Journalister / Författare / Underhållning

Peter J Olsson, politisk redaktör, Kvällsposten

Elisabeth Åsbrink, 2011 års Augustpristagare

John Gradowski, journalist

Erika Bjerström, utrikeskorrespondent på Sveriges Television

Europaparlamentariker

Olle Schmidt (FP), Europaparlamentariker


Europeiska kommissionen

Mario Milouchev, direktör, EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk

Pierre Schellekens, chef för EU-kommisionens Sverigekontor

Henrik Mörch, enhetschef, EU-kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans


Regeringar, partier och riksdagen

Eskil Erlandsson (C), landsbygdsminister

Lars Danielsson, Sveriges generalkonsul, Hongkong

Birgitta Ohlsson (FP), EU-minister

Sven-Olof Petersson, Sveriges ambassadör i Australien

Ulf Dinkelspiel, ambassadör samt tidigare Europa- och handelsminister

Ingmar Karlsson, tidigare ambassadör och knuten till centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet

Tomas Dahlman, departementsråd, Landsbygdsdepartementet

Oscar Wåglund Söderström, statssekreterare hos EU-ministern

Lena Johansson, generaldirektör för Kommerskollegium

Jasenko Selimovic, statssekreterare hos integrationsministern

Abir Al-Sahlani (C), riksdagsledamot och medlem i Europa-Medelhavsutskottet


Regionala företrädare

Pia Kinhult (M), ordf regionstyrelsen, Region Skåne

Anders Olshov, chef, Öresundsinstitutet


Kommunala företrädare

Johan Eriksson, kommunchef, Hässleholms kommun

Urban Widmark (M), kommunstyrelsens ordförande Hässleholms kommun

Lars-Göran Wiberg (C), kommunalråd i Hässleholms kommun

Tommy Nilsson (S), oppositionsråd i Hässleholms kommun

Bjarne Stenquist, utvecklingsstrateg, Malmö stad


Företrädare näringslivet

Christian Trautenberger, finanschef, Agrana Studen Group, Wien

Lars Anderberg, ostproducent

Åke Hantoft, vice ordf Arla

Helena Jonsson, vice ordf, LRF-Lantbrukarnas Riksförbund

Lars Bergström, VD Raiffeisen Norden

Rait Roosve, enhetschef, Estlands Nationalbank

Anniqa E Nygård, vice ordf i Lantbrukarnas Riksförbund

Otto von Arnold (KD), vice ordf CIBE, organisation för europeiska betodlare samt riksdagsledamot

Anders Ottensten, senior manager & rådgivare, Öhrlings PricewaterhouseCoopers


Forskningsinstitut / tankesmedjor / universitet / högskolor

Johan Rockström, chef för Stockholm Environmental Institute

Hanna Sigsjö, koordinator för sociala innovationer och entreprenörskap, Malmö Högskola

Ingemar Holm, projektledare, Centrum för Publikt Entreprenörskap

Philip Sandberg, grundare av biståndsorganisationen Tamam

Carl-Einar Stålvant, Försvarshögskolan

Petter Hojem, forskningskoordinator, Fores - en grönliberal tankesmedja

Tamás Bauer, professor och före detta ledamot i det ungerska parlamentet

Dr. Christoph Hauser, Universitetet Innsbruck

Wolfgang Neumann, ingenjör, Energy Globe Foundation

Jörgen Hettne, ställföreträdande direktör och forskare i juridik, SIEPS

Lise Bisballe, koordinator, Roskilde Universitet

Åsa Ehinger Berling, chef, internationella sektionen, SKL, Sveriges kommuner och landsting

Moderatorer

Johan Wessman, chefredaktör och ansvarig utgivare Job & Magt, Öresundsinstitutet

Rolf Gustavsson, korrespondent och kolumnist, Svenska Dagbladet

Mats Hallgren, EU-korrespondent Svenska Dagbladet

Ylva Nilsson, frilansjournalist med inriktning på EU och fd EU-korrespondent


Journalister / författare / underhållning

Lelo Nika, dragspelsekvilibrist

Kjell Albin Abrahamsson, journalist, författare

Lisa Bjurwald, ledarskribent, Dagens Nyheter

Jan-Olof Bengtsson, ledarskribent, Kvällsposten

Annika Ström Melin, ledarskribent, Dagens Nyheter

Dick Henriksson, journalist, Göteborgs-Posten

Rakel Chuku, kulturchef, Sydsvenskan

Jörn Lindskog, förlag Thorén och Lindskog

Helén Enqvist, Sekwa förlag

Per Bergström, Ramus förlag

Henrik Bergkvist, krönikör och lokal språkekvilibrist

Dela sidans innhåll: