Europaforum - Hässleholm

Europaforum
MENY

Tillgänglighetsredogörelse

Så många som möjligt ska kunna ta del av informationen på vår webbplats. Vi arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten. Här finns aktuell status för våra webbplatsens tillgänglighet samt kontaktuppgifter så att du kan uppmärksamma oss på problem och få hjälp att ta del av information.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

EU-forum.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service.

Vi har arbetat aktivt med webbtillgänglighet i många år. Det är viktigt att alla kan ta del av informationen på webbplatsen. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar.


Du kan läsa om vilka problem som finns under rubriken "Bristande förenlighet med lagkraven" nedan.

 

Gör så här om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från hovdala.se i något annat format, kan du kontakta oss via formuläret nedan.

 

Rapportera brister på webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Du kan även använda formuläret för att begära hjälp att få tillgång till material som inte är tillgängligt för dig.

 

Rapportera brister och få hjälp att ta del av material som inte är tillgängligt för dig

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

 

 

Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Det innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är inte helt tillgängligt.

 • Många pdf-filer på webbplatserna är inte helt tillgänglighetsanpassade, vilket kan göra det svårt för synskadade att få innehållet korrekt uppläst. Kommunens dokumentmallar innehåller tillgänglighetsfel, men ett nytt system som gör det möjligt att skapa korrekta dokument, håller på att installeras.

 • Det finns e-tjänster och system, som du når via våra webbplatser, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte äger eller kan justera. Statusen förändras vid kommande upphandlingar.

Nedanstående fel kan förekomma på enstaka sidor och beror på misstag vid publicering av innehållet på sidan. Vi kontrollerar och rättar löpande.

 • Det kan förekomma bilder utan alternativtext.
 • Det kan förekomma tabeller utan tabellrubrik.
 • Det kan förekomma sidor med felaktig rubrikstruktur.

Undantag

Innehåll som inte omfattas av lagen:

 • Våra webbplatsen innehåller dokument som är publicerade före 23 september 2018 och därför är undantagna från lagen. Oftast handlar det om brister som gör att det kan vara svårt för synskadade att få dem upplästa korrekt.

 • Det kan finnas filmer som är publicerade före 23 september 2020 som inte är textade och syntolkade, vilket gör det svårt för hörselskadade att ta del av innehållet.

 • Det kan finnas kartor som är undantagna från lagen och inte är tillgängliga för synskadade.

Så har vi testat webbplatserna

Tester och uppföljning sker kontinuerligt. Bedömningen för tillgänglighetsredogörelsen gjordes 7 mars 2022.

 • Vi använder SiteImprove som kvalitessäkringsverktyg för att hitta och åtgärda brister i tillgängligheten.
 • Vårt publiceringsverktyg SiteVision har stöd för att fånga upp många tillgänglighetsfel redan innan sidor publicerats.
 • Vi har gjort tester med AChecker och arbetat tillsammans med tillgänglighetsexperter för att hitta och rätta tillgänglighetsfel.
 • Under utvecklingen av webbplatsen genomfördes tester med synskadade.

Dela sidans innhåll: