Europaforum - Hässleholm

Europaforum
MENY

Ledningsråd

Som en del av förberedelserna inför kommande års Europaforum Hässleholm inrättades 2014 ett ledningsråd. Rådet består av sju ledamöter vilka alla har olika bakgrunder med varierande akademiska och professionella profiler. Ledamöterna har dock en nämnare som förenar dem alla, Europa.

 

Nedan finns en kort beskrivning av samtliga ledamöter och deras respektive meritförteckning.

Rolf Gustavsson föddes i Simrishamn 1944 och har en bakgrund som författare, journalist och föreläsare. Från 1992 till 2010 har Rolf Gustavsson arbetat som Brysselkorrespondent för den svenska tidningen "Svenska Dagbladet" där han skrivit om europeisk politik. Han har haft en omfattande karriär inom samtliga mediala områden och arbetat som utrikespolitisk redaktör för Sveriges Television, från 1975 till 1977. Utöver detta har Rolf även arbetat som korrespondent för Sveriges Radio och TV i Rom (1977 till 1979), som chefredaktör för nyhetsavdelningen vid Sveriges Television (1979 till 1984), och som europapolitisk korrespondent vid Sveriges Television i Bryssel (1984 till 1992). Sedan 2010 bor Rolf Gustavsson i södra Sverige.

Jörgen Hettne är docent vid Lunds Universitet och har en lång och gedigen bakgrund inom juridiken. Jörgen har även varit tillförordnad direktör och senior forskare vid Svenska Institutet för Europapolitiska Studier (SIEPS). Jörgens professionella bakgrund återspeglar hans akademiska profil i juridik då Jörgen arbetat som rådgivare i europeisk lagstiftning vid Utrikesdepartementet (1992 till 1995), som rättssekreterare och kanslichef på Förstainstansrätten i Europeiska Unionen (1995 till 2001), föreläsare i EU-lagstiftning och doktorand i EU-lagstiftning vid Stockholms Universitet (2001 till 2006). Mellan 2008 och 2014 har Jörgen Hettne även varit särskild utredare för flera statliga utredningar.

Ylva Nilsson har examen i simultantolkning från Uppsala universitet samt journalistik från Stockholms journalisthögskola och har arbetat för Norrköpings tidningar, Expressen, Dagens Industri och Svenska Dagbladet. Hon har bevakat EU-frågor de senaste 20 åren och med 12 år i Bryssel som EU-korrespondent men också som redaktör för Europa-Posten, UD:s nyhetsbrev om Europa och som rådgivare och talskrivare till den före detta EU-kommissionären Margot Wallström.
Ylva är numera frilansjournalist, föreläsare, bloggare bl.a. för brysselbaserade ”EUObserver” samt författare till bl a böckerna ”EG-bibeln” och ”Allt eller det allra mesta du trodde du visste om EU är antagligen helt fel”. Ylva Nilsson sitter i Insynsrådet för Svenska Institutet för Europapolitiska Studier (SIEPS).

Lars Oxelheim är professor i Internationell Företagsekonomi och Finansvetenskap vid Lunds Universitet. Han är även ordförande för forskningsfakulteten vid Universitetet. Lars Oxelheim har mångårig erfarenhet av europeiska frågeställningar och är grundare till Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi vilket finansieras av svenska staten. Lars är även ledamot i ”European International Business Academy” (EIBA) och hedersprofessor vid Fudan Universitetet i Shanghai, Kina. Lars Oxelheim har författat och varit medförfattare till ca 40 forskningsmonografier. Vidare har han skrivit ett stort antal publicerade forskningsartiklar, forskning som i olika sammanhang blivit prisbelönt. Lars intresseområde rör primärt samspelet mellan företaget och dess makroekonomiska omgivning vilken omfattar ekonomisk och finansiell integration samt ledningssätt, företagsstyrning och riskhantering.

Sven-Olof Petersson föddes den 12:e mars 1947. Efter att tagit ekonomiexamen 1970 vid Lunds Universitet genomgick Sven-Olof en diplomatisk utbildning vid Utrikesdepartementet i Stockholm. Den diplomatiska utbildningen satte sin prägel på Sven-Olofs karriär ty han har arbetat på flera ambassader liksom den svenska delegationen till Europarådet. Mellan 1984 och 1989 arbetade Sven-Olof direktör på den svenska utrikesministerns kansli och 1995 blev han en del av Utrikesdepartementets ”EU-reflektionsgrupp”. Från 1995 och framåt har Sven-Olof haft ett antal EU-relaterade uppdrag på Utrikesdepartementet. År 2002 utsågs han till ambassadör vid Sveriges ständiga representation till Europeiska Unionen. Sven-Olof är idag ordförande för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI).

Olle Schmidt är född 1949 i Axvall, Sverige. Han har en magisterexamen i litteratur, nordiska språk, historia, statsvetenskap, och information från Lunds Universitet. Han har en lång karriär inom både den nationella och europeiska politiken. Han var riksdagsledamot för Folkpartiet (1991 till 1994). Efter mandatperiodens slut arbetate Olle inom den lokala politiken för Folkpartiet i Region Skåne varefter han gick vidare till att bli Europaparlamentariker 1999 (till 2004 samt åren 2006-2014). Olle Schmidt var mellan 2006 och 2014 gruppledare för de svenska liberala ledamöterna i Europaparlamentet, en del av gruppen ”Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE), och från 2013 Olle Schmidt vice ordförande för ALDE. Under sin tid i Europaparlamentet var Olle ledamot i utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON), ledamot i det särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt, ledamot i det särskilda utskottet för finansiella, ekonomiska och sociala kriser, samt ledamot i Europaparlamentets delegation till den gemensamma parlamentariska ”ACP-EU” församlingen.

Eva Sjögren är Europaforum Hässleholms senaste tillskott i den rådgivande panel som formades 2014. Eva är för närvarande direktör för Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) och har ett brinnande intresse för att arbeta med EU-frågor. Eva har en lång erfarenhet av att arbeta med EU-frågor och var under många år placerad på Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen. Hon har därefter bl.a. varit chef för EU-sekretariat i regeringskansliet, på såväl Jordbruksdepartementet som Näringsdepartementet.

Dela sidans innhåll:

Hässleholms Kommun