Europaforum - Hässleholm

Europaforum
MENY

Ledningsråd

Som en del av förberedelserna inför kommande års Europaforum Hässleholm inrättades 2014 ett ledningsråd. Rådet består av sju ledamöter vilka alla har olika bakgrunder med varierande akademiska och professionella profiler. Ledamöterna har dock en nämnare som förenar dem alla, Europa.

 

Nedan finns en kort beskrivning av samtliga ledamöter och deras respektive meritförteckning.

Katarina Areskoug Mascarenhas är chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Hon har dessförinnan varit verksam på bl.a. Utrikesdepartementet och vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel och arbetade under regeringen Reinfeldts första mandatperiod åren 2010-2014 som statssekreterare hos statsminister Fredrik Reinfeldt med ansvar för utrikes- och EU-frågor i Statsrådsberedningen.

Markus Bonekamp är civilekonom och har i över 20 år tjänstgjort för Europaparlamentet i olika roller. Sedan åtta år tillbaka arbetar han som chef för Europaparlamentets informationsavdelning i Sverige. Europaparlamentets Sverigekontor företräder Europaparlamentet som institution och informerar om Europaparlamentets uppgifter, deras arbetssätt och om vilka politiska och lagstiftande beslut som fattas.

Jörgen Hettne är föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet, och docent i EU-rätt på Institutionen för handelsrätt vid Ekonomihögskolan i Lund. Han är även forskare i juridik vid Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps).

Jörgen har tidigare arbetat som rådgivare i europeisk lagstiftning vid Utrikesdepartementet (1992 till 1995), som rättssekreterare och kanslichef på Förstainstansrätten i Europeiska Unionen (1995 till 2001), föreläsare i EU-lagstiftning och doktorand i EU-lagstiftning vid Stockholms Universitet (2001 till 2006). Mellan 2008 och 2014 har Jörgen Hettne även varit särskild utredare för flera statliga utredningar.

Lars Oxelheim är professor i Internationellt Företagande med finansiering (IB) vid Handelshögskolan vid Universitetet i Agder (UiA), Kristiansand, Norge och vid Lunds Universitet. Han är tillika verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm samt knuten till Fudan University i Shanghai som honorary professor.

 

Lars Oxelheim är grundare av det Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi (SNEE) och har sedan starten 1997 varit dess arbetande ordförande. Nätverket arrangerar årligen forskningskonferenser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Almedalen, Bryssel och Helsingfors med syftet att diskutera ny svensk europaforskning inom området ekonomi (nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk historia, ekonomisk geografi och ekonomiska psykologi) samt publicerar årligen en volym av den tvärvetenskapliga boken Europaperspektiv. Lars Oxelheim har varit en av redaktörerna för samtliga 22 utgåvor som publicerats fram till och med 2019.

 

Lars Oxelheim har författat eller editerat 45 forskningsböcker varav en stor del på internationella förlag samt publicerat ett stort antal artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter på många av delområdena inom disciplinen ekonomi. Lars Oxelheim är en aktiv medlem av åtskilliga internationella forskningsnätverk samt medlem av ett antal vetenskapliga redaktioner. Lars Oxelheim är en ofta inbjuden talare och rådgivare till företag och statliga myndigheter. Han är invald medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund samt invald Fellow av European International Business Academy (EIBA).

Sven-Olof Petersson föddes den 12:e mars 1947. Efter att tagit ekonomiexamen 1970 vid Lunds Universitet genomgick Sven-Olof en diplomatisk utbildning vid Utrikesdepartementet i Stockholm. Den diplomatiska utbildningen satte sin prägel på Sven-Olofs karriär ty han har arbetat på flera ambassader liksom den svenska delegationen till Europarådet. Mellan 1984 och 1989 arbetade Sven-Olof direktör på den svenska utrikesministerns kansli och 1995 blev han en del av Utrikesdepartementets ”EU-reflektionsgrupp”. Från 1995 och framåt har Sven-Olof haft ett antal EU-relaterade uppdrag på Utrikesdepartementet. År 2002 utsågs han till ambassadör vid Sveriges ständiga representation till Europeiska Unionen. Sven-Olof är idag ordförande för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI).

Olle Schmidt är född 1949 i Axvall, Sverige. Han har en magisterexamen i litteratur, nordiska språk, historia, statsvetenskap, och information från Lunds Universitet. Han har en lång karriär inom både den nationella och europeiska politiken. Han var riksdagsledamot för Folkpartiet (1991 till 1994). Efter mandatperiodens slut arbetate Olle inom den lokala politiken för Folkpartiet i Region Skåne varefter han gick vidare till att bli Europaparlamentariker 1999 (till 2004 samt åren 2006-2014). Olle Schmidt var mellan 2006 och 2014 gruppledare för de svenska liberala ledamöterna i Europaparlamentet, en del av gruppen ”Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE), och från 2013 Olle Schmidt vice ordförande för ALDE. Under sin tid i Europaparlamentet var Olle ledamot i utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON), ledamot i det särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt, ledamot i det särskilda utskottet för finansiella, ekonomiska och sociala kriser, samt ledamot i Europaparlamentets delegation till den gemensamma parlamentariska ”ACP-EU” församlingen.

Göran von Sydow är direktör och chef vid Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). Göran har sedan tidigare forskat vid Sieps och varit verksam vid Stockholms universitet och Regeringskansliet. Hans forskningsintressen kretsar främst kring EU:s politiska system, svensk europapolitik, partier och partisystem samt demokrati och författningsfrågor. Göran har en doktorsexamen från 2013 i statsvetenskap på en avhandling om EU-kritiska partier efter studier vid Stockholms universitet, European University Institute i Florens, SciencesPo och Sorbonne i Paris.

Dela sidans innhåll: