Europaforum - Hässleholm

Europaforum
MENY

Program Europaforum Hässleholm 2021

Nedan kan du se programmet för 2021 års upplaga av Europaforum Hässleholm som arrangerades den 27-28 oktober på Hässleholms kulturhus.

Program 2021


09.00 – 09.40 Registrering och kaffe

Foajén, Kulturhuset


09.40 – 09.45 Välkomna till Europaforum Hässleholm

Röda Salongen, Kulturhuset

Douglas Roth (M), Kommunfullmäktiges ordförande, Hässleholms kommun


09.45 – 10.00 Inledande anförande

Röda Salongen, Kulturhuset

Hans Dahlgren (S), Sveriges EU-minister


10.00 – 11.00 Höstens hetaste EU-frågor

Röda Salongen, Kulturhuset


Paneldeltagare:

Hans Dahlgren (S), Sveriges EU-minister

Jessika Roswall (M), riksdagsledamot

Ylva Nilsson, journalist


Moderator:
Markus Bonekamp, Chef för Europaparlamentets kontor i Sverige


11.00-11.15 Kaffe

Foajén, Kulturhuset


11.15 – 12.15 2021 är järnvägens år - hur kommer vi på rätt spår?

Röda Salongen, Kulturhuset

Tågresor är miljövänliga, bekväma och säkra – och de kommer att spela en viktig roll i EU:s ansträngningar för att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Därför har EU utsett år 2021 till Europeiska året för järnvägen. Dock väljer många flyget framför tåget i Europa, och en majoritet av godstransporten i EU sker via bilväg. Vad krävs för ett hållbart resande och hållbar transport i EU? Med planeringen inför höghastighetstågen mellan Hässleholm och Lund är dessa frågor högaktuella för Skåne.


Paneldeltagare:

Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentariker
Kristian Schmidt, chef landstransporter, DG Move, EU-kommissionen
Åsa Ågren Wikström (M), Vice ordförande, Regionala Utvecklingsnämnden, Region Västerbotten

Stina Nilsson, Planeringsansvarig för program Hässleholm - Lund, Nya Stambanor,Trafikverket

Moderator:

Cecilia Nebel, journalist


12.15 – 13.15 Lunchbuffé

Foajén, Kulturhuset


13.15 – 14.15 Rättsstatsprincipen

Röda Salongen, Kulturhuset


Rättsstatsprincipen är ett av EU:s fundamentala värden och en förutsättning för demokrati och respekt för grundläggande rättigheter. De senaste årens utveckling i flera medlemsländer har visat att respekten för denna princip, liksom för andra av EU:s grundläggande värden inte längre är en självklarhet. Situationen är särskilt oroande i framför allt Polen och Ungern, som är på väg i en alltmer odemokratisk riktning. De verktyg som EU har till hands för att stävja denna utveckling har hittills visat sig otillräckliga.


Sedan december 2020 finns ett nytt regelverk på plats, den så kallade ”villkorsmekanismen”, som innebär att medlemsländer som inte respekterar rättsstatsprincipen inte ska få ta del av utbetalningar från EU:s budget. Trots Europaparlamentets uppmaningar, har de nya reglerna inte (ännu) tillämpats fullt ut och nu hotar Europaparlamentet att vidta rättsliga åtgärder mot kommissionen.


Kommer detta regelverk att få önskad effekt? Hur exakt ska det tillämpas? Vilken roll spelar EU:s olika institutioner och hur ställer sig våra Europaparlamentariker i frågan?


Paneldeltagare:

Evin Incir (S), Europaparlamentariker
Gunnar Hökmark (M), f.d. Europaparlamentariker, ordförande för tankesmedjan Frivärld
Hannes Lenk, forskare, Sieps


Moderator:
Markus Bonekamp, Chef för Europaparlamentets kontor i Sverige


Seminariet arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i Sverige.


14.15-14.30 Kaffe

Foajén, Kulturhuset


14.30 – 15.30 Skåne efter pandemin: hur kick-startar vi med hjälp av EU-medel?

Röda Salongen, Kulturhuset


Hur har Skånes arbetsmarknad och näringsliv påverkats av pandemin och vilka insatser behöver vi göra? Hur kan Skåne ta tillvara på de finansieringsmöjligheter som de nya EU-programmen ger? På seminariet intervjuas Regionala Utvecklingsnämndens ordförande Anna Jähnke och några regionala experter på området. Region Skånes Brysselkontor kommer även att ge oss en utblick om vad som är aktuellt för Skåne i EU.

Paneldeltagare:

Anna Jähnke, Ordförande Regionala Utvecklingsnämnden, Region Skåne
Christian Lindell, Samhällsanalysenheten, Region Skåne
Maria Korner Westin, enhetschef EU-enheten, Region Skåne
Michael Johnsson, Skåne European Office


Moderator:

Carin Peters, EU-enheten, Region Skåne

Seminariet arrangeras i samarbete med Region Skåne.

09.00 - 09.35 Registrering och kaffe

Foajén, Kulturhuset


09.35 - 09.40 Välkomna till Europaforum Hässleholm

Röda Salongen, Kulturhuset

Lars Johnsson (M), Kommunstyrelsens ordförande, Hässleholms kommun


09.40 - 10.40 EU:s globala utmaningar: exemplet Afghanistan

Röda Salongen, Kulturhuset


Hur påverkas EU av utvecklingen i Afghanistan? Ska man se det som ett misslyckande också för EU och i så fall på vilket sätt? Talibanregimen finns på plats i Kabul. Ska man kunna ge humanitär hjälp till den lidande civilbefolkningen måste man ha kontakt med talibanerna. Var går gränsen mellan nödvändiga kontakter och ett erkännande av regimen? Flyktingvågen från 2015 får inte återupprepas, säger EU som satsar på stöd till flyktingläger i Afghanistans grannländer. Men kommer det att funka? Vilka slutsatser kan man dra när det gäller stöd till det civila samhället och nationsbyggande? Européerna menar att USA följde sin egen tidtabell för tillbakadragandet och att de inte blev konsulterade. Kommer européerna att försöka uppträda mera självständigt nästa gång?


Paneldeltagare:

Katarina Engberg, senior rådgivare Sieps, ordförande Svenska Afghanistankommittén 1990-1991

Rikard Bengtsson, docent, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Bernd Parusel, forskare i migrationsfrågor och expert på Migrationsverket

Magnus Forsberg, Ambassadråd, Sveriges ambassad i Afghanistan (nu tillfälligt i Stockholm)


Moderator:

Ylva Nilsson, journalist


Seminariet arrangeras i samarbete med Sieps.


10.40 - 11.00 Kaffe

Foajén, Kulturhuset


11.00 - 12.00 Sveriges motstånd mot europeiska minimilöner

Röda Salongen, Kulturhuset


I höstas lade EU-kommissionen fram sitt förslag om europeiska minimilöner, vilket har mötts med kritik i framför allt Sverige och Danmark. Men hur skulle europeiska minimilöner påverka oss i Sverige? Vilka är argumenten för och emot förslaget?


Talare:

Peter Lundgren (SD), Europaparlamentariker

Ann-Christine Hartzén, Postdoktor, Institutionen för Handelsrätt, Lunds universitet

Oscar Wåglund Söderström, Internationell chef och chef Europa och juridik, TCO

Moderator:

Jörgen Hettne, Föreståndare, Centrum för Europaforskning Lunds universitet


Seminariet arrangeras i samarbete med Centrum för Europaforskning, Lunds universitet.


12.00 - 13.00 Lunchbuffé

Kulturhuset


13.00 - 13.05 Välkomsttal

Röda Salongen, Kulturhuset

Lena Wallentheim (S), Kommunstyrelsens andre vice ordförande, Hässleholms kommun


13.05 - 14.05 Ungdomsmakt i den europeiska demokratin

Röda Salongen, Kulturhuset

EU: s ungdomsstrategi är ramen för EU: s ungdomspolitiska samarbete för 2019–2027. Det främjar ungdomars deltagande i det demokratiska livet och syftar till att se till att alla ungdomar har de resurser som krävs för att delta i samhället. Men hur delaktiga är unga i det demokratiska livet och vad görs i praktiken för att främja att unga faktiskt kan och får vara en del av det? Seminariet kommer bland annat att beröra EU:s ungdomsdialog och sänkt rösträttsålder till 16 år.


Paneldeltagare:

Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker

Frank Berglund, Tf Generalsekreterare, Youth 30 Movement

Hanna Waerland-Fager, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Representant, Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue 2020-2021


Moderator:

Lars Nilsson, MUCF


Seminariet arrangeras i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).


14.05-14.15 Kaffe

Foajén, Kulturhuset


14.15 - 15.15 En ny asyl- och migrationspolitik för EU – hur kommer vi framåt?

Röda Salongen, Kulturhuset


I september 2020 föreslog EU-kommissionen en ny asyl- och migrationspolitik. Förslaget är ett försök att ta sig ur de låsningar som funnits i migrationsförhandlingarna sedan 2016 och innefattar bland annat asyl, integration, gränshantering, återvändande, lagliga vägar och samarbete med ursprungs- och transitländer. Dessa aspekter förhandlas nu i Europaparlamentet och mellan medlemsländerna i ministerrådet. Hur går det i förhandlingarna? Vilka är de stora knäckfrågorna?


Paneldeltagare:

Abir Al-Sahlani (C), Europaparlamentariker

May Ann Ramsay, senior expert, DG Home, EU-kommissionen

Bernd Parusel, forskare i migrationsfrågor och expert på Migrationsverket

Gisela Thater, Senior Legal Officer, UNHCR


Moderator:

Cecilia Thorfinn, kommunikationschef, EU-kommissionen i Sverige


Seminariet arrangeras i samarbete med EU-kommissionens representation i Sverige.


15.30 - 16.30 Nylanseringsceremoni för Europa Direkt Hässleholm

Hessle Wapen, Hotell Statt


I maj fick Europa Direkt Hässleholm godkänt av EU att fortsätta sin verksamhet i fem år till! Det innebär att kontoret även fortsättningsvis kommer att informera, engagera och involvera medborgare i europafrågor.

Detta firar vi med en nylanseringsceremoni med mingel, tal, musik och EU-tårta!


Tal av:

Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker

Douglas Roth (M), Kommunfullmäktiges ordförande, Hässleholms kommun

Cecilia Thorfinn, kommunikationschef, EU-kommissionen i Sverige


Ceremonin arrangeras i samarbete med Europa Direkt Hässleholm.

Har du några frågor?

Kontakta oss!

Mail: office@hassleholm.se


Hitta hit

Hässleholm Kulturhus: Vattugatan 18, 281 31, Hässleholm


Fler kontaktuppgifter hittar du här Öppnas i nytt fönster.

Dela sidans innhåll: