Europaforum - Hässleholm

Europaforum
MENY

Program Europaforum Hässleholm 2019

Programmet inklusive ytterligare paneldeltagare samt moderatorer uppdateras löpande på denna sida.


Europaforum är öppet för allmänheten och kostnadsfritt, men föranmälan krävs.


Anmälan tisdag 7 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan onsdag 8 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan torsdag 9 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Anmälan till respektive dag finns även i slutet av programmet.

Program 2019

 

09.00 – 09.30 Registrering & kaffe


09.30 – 09.35 Välkomna till Europaforum Hässleholm

Välkomsttal av Hässleholms kommun.


09.35 – 10.50 Demokrati och Europaparlamentsvalet

Panelsamtal med fokus på Europaparlamentsvalet, europeisk demokrati och Brexit.


Moderator:
Markus Bonekamp, Chef för Europaparlamentets kontor i Sverige


11.00 – 12.30 Protestvågen i Europa och Europaparlamentsvalet

Ett forskarseminarium om populism och proteströrelser som utmanar de traditionella partierna i Europa och hur detta kommer att påverka arbetet i Europaparlamentet.


Paneldeltagare:

Gunnar Hökmark (M), Europaparlamentariker

Lars Niklasson, Forskare SIEPS


Moderator:

Pernilla Wredenfors, SIEPS


Seminariet arrangeras i samarbete med SIEPS.


12.30 – 13.25 Lunchbuffé


13.25 - 13.30 Välkomsttal

Välkomsttal av Hässleholms kommun.


13.30 – 15.00 Hur skapar vi en hållbar framtid? Räcker EU:s och Sveriges klimatstrategier för att nå klimatmålen?

EU ska enligt sin långsiktiga klimatstrategi vara klimatneutralt 2050. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det är två ambitiösa strategier – men räcker det? Vad säger forskningen? Och hur vill kandidaterna till Europaparlamentsvalet driva klimatfrågorna inom EU?


Seminariet arrangeras i samarbete med EU-kommissionens representation i Sverige.


Parallella sessioner, besökare väljer en session att delta på.


15.10 – 16.30 Trygghet och säkerhet i Sverige och EU

Hur ser säkerhetsläget ut just nu i Europa och Sverige? Hur stort hot utgör terrorism i våra samhällen? Hur arbetar EU mot gränsöverskridande brottslig verksamhet och vad kan göras i Skåne?


Paneldeltagare:

Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan

Gunnar Hökmark (M), Europaparlamentariker

Aldo Iskra, Open Skåne

Susanne Gosenius, Polismyndigheten Region Syd

Anders Kretz, Center mot våldsbejakande extremism (CVE). Tidgare gruppchef på Säpo


Moderator:

Matilda Karlsson, Scandinavian Risk Solutions (SRS). Tidigare projektledare på Folk och Försvar


15.20 – 16.00 Brexitpodden live

Rickard Ydrenäs från Brexitpodden spelar in och sänder ett podcast-avsnitt med spännande gäster.


15.00 – 16.30 Utbildning inför Europaparlamentsvalet

I maj 2019 hålls val till Europaparlamentet i EU:s samtliga medlemsländer. Cirka 7,3 miljoner svenskar och 400 miljoner andra européer har möjlighet att utse de ledamöter som ska sitta fram till 2024. Men vilken roll spelar egentligen Europaparlamentet? Vilka befogenheter har institutionen och hur har dess roll utvecklats?


Utbildningen beskriver hur Europaparlamentet har utvecklats från 1970-talet till dagens roll som medlagstiftare tillsammans med ministerrådet. Vi går också igenom parlamentets uppbyggnad och arbetssätt, dess relation till övriga EU-institutioner och till nationella parlament. Utbildningen innehåller också ett pass med en svensk Europaparlamentariker som beskriver vardagen för en Europaparlamentariker.


Utbildningen arrangeras i samarbete med SIEPS.


16.00 – 16.45 Fika


16.45 – 17.45 Valdebatt med partiernas toppkandidater

De svenska politiska partiernas toppkandidater till Europaparlamentet debatterar aktuella frågor inför Europaparlamentsvalet den 26 maj.


Debattörer:

Heléne Fritzon (S)

Pär Holmgren (MP)

Sara Skyttedal (KD)

Soraya Post (FI)

Jessica Stegrud (SD)

Ana Süssner Rubin (V)


Samt representanter från M, L, och C.


Moderator:

Heidi Avellan, Politisk chefredaktör Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad


18.15 – 19.15 Valdebatt med partiernas toppkandidater

De svenska politiska partiernas toppkandidater till Europaparlamentet debatterar aktuella frågor inför Europaparlamentsvalet den 26 maj.


Debattörer:

Heléne Fritzon (S)

Pär Holmgren (MP)

Sara Skyttedal (KD)

Soraya Post (FI)

Jessica Stegrud (SD)

Ana Süssner Rubin (V)


Samt representanter från M, L och C.


Moderator:

Heidi Avellan, Politisk chefredaktör Sydsvenskan och Helsingborgs DagbladAnmäl dig här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

08.15 - 08.40 Registrering och kaffe


08.40 - 08.45 Välkomna till Europaforum Hässleholm

Välkomsttal av Hässleholms Kommun.


09.00 - 10.00 EU:s framtid under ett nytt ledarskap

2019 är ett spännande EU-år, med framtidsdebatt i Sibiu, Brexit, nytt Europaparlament och ny EU-kommission. Vad kan vi förvänta oss? Vilka frågor kommer att stå i förgrunden? Vilka kommer att driva utvecklingen inom EU?


Seminariet arrangeras i samarbete med EU-kommissionens representation i Sverige.


Parallella sessioner, besökare väljer en session att delta på.


10.10 - 11.30 Ett gemensamt europeiskt försvar i en föränderlig omvärld

Vi lever i en föränderlig och osäker omvärld, med gamla och nya hot, som tex. USA som avlägsnar sig från Europa, ett aggressivt Ryssland, cyberhot och terrorism. I denna kontext växer EU:s försvarssamarbete sig starkare och blir allt med konkret. Hur vill vi i framtiden utforma EU:s försvarssamarbete? Vad bör EU fokusera på? Vad är PESCO? Hur kan EU samverka med NATO?


Seminariet arrangeras i samarbete med EU-kommissionens representation i Sverige.


10.10 - 11.10 Europeisk bostadspolitik - existerar den och behövs den?

EU har formellt ingen kompetens inom bostadspolitiken idag. Trots detta får Sveriges medlemskap i EU mycket tydliga konsekvenser på bostadsmarknaden i Sverige. Regler för energiprestanda i byggnader, statsstöd och ekonomiska riktlinjer har de sista åren påverkat bostadssituationen i Sverige. Det råder en bostadskris i Sverige, och många andra länder i Europa lider av samma symptom med bostadsbrist, höga byggpriser och svårigheter för unga och nyanlända att ta sig in på bostadsmarknaden. Vad är, och vad ska, EU:s roll i det hela egentligen vara?


Paneldeltagare:

Jörgen Hettne, Föreståndare, Centrum för Europaforskning Lunds universitet

Emma Hult (MP), Riksdagsledamot, ordförande Civilutskottet

SABO

HSB


Moderator:

Cecilia Nebel, Journalist Nebel Media.


Seminariet arrangeras i samarbete med SABO.


11.30 - 12.55 Lunchbuffé


12.55 - 13.00 Välkomsttal

Välomsttal av Hässleholms kommun.


13.00 - 14.00 Seen from the outside: external perceptions of the EU (in English)

How is the EU perceived from the outside? How does the rest of the world see Europe as a political and economic actor, a normative actor, the current affairs of Brexit? In this seminar we will include non-European perspectives and opinions of Europe. We will listen to discussants with insight on political, economical and social realities in other parts of the world. Together they can share an image that widens our perspective and challenges the way we see the EU and Europe.


Panelists:

Rikard Bengtsson, Associate Professor, Department of Political Science, Lund University


Moderator:

Maria Strömvik, Deputy Director, Centre for European Studies, Lund University


Parallella sessioner, besökare väljer en session att delta på.


14.10 - 15.10 How do we face the global threat of antimicrobial resistance? (in English)

If we want to be able to continue to use antibiotics to treat bacterial infections in people as well as animals, we have to act fast. Which international and European initiatives have been taken? How can we further strengthen the international network through raising awareness? What measures can you take yourself to curb this threat?


Panelists:

Otto Cars, Founder and Senior advisor, ReAct Europe

Andrea Ammon, Director, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Sonja Löfmark, Folkhälsomyndigheten


Moderator:

Pernilla Ström, Entrepreneur and professional board member


14.10 - 15.30 Sverige efter Brexit - så påverkas svenska företag

Vad är senaste nytt på Brexit-fronten? Vad får Brexit för konsekvenser för oss i Sverige? Vad betyder det för världen? Hur påverkas länderna som är kvar inom EU? Hur påverkas Sveriges roll i EU och våra relationer med Storbritannien? Hur påverkas entreprenörskap och företagande? Hur påverkas svensk handel med Storbritannien och vilka regler kommer att gälla kring tullar och tullhantering? Oavsett om det blir en hård eller mjuk Brexit så kommer svenska företag att påverkas. Detta behöver man som företag förbereda sig inför.


Paneldeltagare:

Per Tryding, Vice VD Handelskammaren


Moderator:

Rickard Ydrenäs, Grundare av Brexitpodden och en av Sveriges främsta experter på Brexit.Anmäl dig här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

08.00 - 12.00 Ungdomsengagemang

På torsdag förmiddag arrangerar Europaforum Hässleholm tillsammans med Europa Direkt Hässleholm valdebatter och panelsamtal som riktar sig mot unga. Vid intresse av att delta kontakta Karin Berg, projektledare för "Nordöstra Skåne röstar 2.0", på karin.berg@hassleholm.se.


08.00 - 09.00 Valdebatt med unga kandidater till Europaparlamentet

Unga kandidater från de svenska politiska partiernas till Europaparlamentet debatterar aktuella frågor inför Europaparlamentsvalet den 26 maj.


Debattörer:

Nasra Ali (S-studenter)

Martin Hallander (KDU)

Anders Rehnberg (LUF)

Louise Grabo (CUF)

Samt representanter från de partierna som under denna mandatperiod finns representerade i Europaparlamentet (Fi, V, MP, M, SD)


Moderator:

Matilda Karlsson, Scandinavian Risk Solutions (SRS). Tidigare projektledare på Folk och Försvar


09.30 - 10.30 Valdebatt med unga kandidater till Europaparlamentet

Unga kandidater från de svenska politiska partiernas till Europaparlamentet debatterar aktuella frågor inför Europaparlamentsvalet den 26 maj.


Debattörer:

Nasra Ali (S-studenter)

Martin Hallander (KDU)

Anders Rehnberg (LUF)

Louise Grabo (CUF)

Samt representanter från de partierna som under denna mandatperiod finns representerade i Europaparlamentet (Fi, V, MP, M, SD)


Moderator:

Matilda Karlsson, Scandinavian Risk Solutions (SRS). Tidigare projektledare på Folk och Försvar


10.45 - 11.45 Vikten av ungas engagemang i EU

Panelsamtal med fokus på ungas engagemang i EU.


12.00 - 14.00 Europeisk filmvisning av LUX-prisvinnaren ”Woman at war”


Filmfestivalen anordnas i samarbete med Europaparlamentets informationskontor i Sverige och Europa Direkt Hässleholm.


13.00 - 16.45 Mitt Europa

Mitt Europa är en årlig informationskampanj under vilken EU-finansierade projekt öppnar upp sina dörrar för att ge allmänheten en bättre förståelse för hur EU-pengar gör nytta i samhället och i ens närhet.


Mitt Europa arrangeras i samarbete med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Europa Direkt Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost.


12.30 – 13.00 Registrering och kaffe


13.00 – 14.00 Kommunikation, sociala medier och EU-projekt

Att kommunicera i en ständigt utvecklande digital värld – hur får man sitt budskap förbi mediebruset och informationsflödet? Våra paneldeltagare delar med sig av hur man som offentlig aktör/företag kan rikta kommunikationen mot specifika målgrupper och skapa en image på sociala medier.


Paneldeltagare:

Wivi-Anne Bengtsson, kommunikatör för projektet Fiber till alla i Blekinge och Skåne (FABS)

Niclas Sörensen, Kommunikatör, "Gå över gränsen" - Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks koncept för att kommunicera resultat

Lone Hylander, Projektrådgivare, "Gå över gränsen"

 

Moderator:

Ida Åstrand, Media Evolution14.15 – 15.15 Hållbar regional utveckling

Hur kan lokala aktörer nyttja EU-fonder i sitt arbete med klimatsmart utveckling? Seminariet inleds med en inramning av klimathotet och hur klimatförändringar påverkar Skåne. Under panelsamtalet får vi lyssna på goda exempel från lokal och regional nivå.


Paneldeltagare:

"Fossilbränslefria kommuner" (EU-projekt)


15.15 – 15.45 Fika


15.45 – 16.45 Sysselsättning och kompetensutveckling

Vad gör EU för sysselsättningen? Panelsamtal med goda exempel från lokala och regionala EU-projekt inom arbetsmarknad. Diskussion om hur man ökar sysselsättningen med hjälp av EU-fonder och projekt som skapat förändring och skillnad.


Paneldeltagare:

Louise Eklund (L), 1:a vice ordförande regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne

Emma Ramebäck, Mine – Framtidens Möjligheter

Patric Åberg (M), Kommunalråd Östra Göinge

Filippa Engstrand, Verksamhetschef Boost by Rosengård


Moderator:

Malin Wildt-Persson, Utvecklingsledare Skåne Nordost


17.00 - 19.00 Firande av Europadagen

På Norra Stations innergård samlas vi för att fira Europadagen med tal, konsert och tårta!Anmäl dig här! länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du några frågor?

Kontakta oss!

Mail: eu-forum@hassleholm.se

Telefon: 0451-26 70 00


Fler kontaktuppgifter hittar du häröppnas i nytt fönster

Dela sidans innhåll: