Europaforum - Hässleholm

Europaforum
MENY

Program Europaforum 2018

 

Vägval för framtidens Europa: en ny spelplan för EU


Välkommen till Europaforum 2018!

EUs framtid är mer aktuellt än någonsin. Vem påverkar vår gemensamma framtid?  Hur påverkar EU oss regionalt och vilka är några av framtidsfrågorna för samarbetet?

Alla seminarier är kostnadsfria.

Anmälan till årets Europaforum har stängt men vid sen anmälan kontakta oss.


För frågor och hjälp med avanmälan kontakta:

E-mail: office@hassleholm.se

 

Måndag förmiddag

Lokal: Röda Salongen, Hässleholms Kulturhus 

Registrering, kaffe/te från 08.30

 

09.30- 10.15 Vi minns Lorenz Pucher

Inledning av:

Douglas Roth (M), kommunfullmäktiges ordförande i Hässleholms kommun

 

Talare:

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Ms. Gabriele Zobl-Kratschmann, Deputy Head of Mission of the Austrian Embassy in Sweden

Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor

 

Musik:

Lärare från Hässleholms musikskola


10.30 – 10.35 – Invigning Europaforum 2018

Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande Hässleholms kommun

 

10.35-11.30 Framtidsvisioner & Ödesfrågor - Vilket EU vill Sverige ha?

Vilka är de stora ödesfrågorna för EU-samarbetet under de kommande åren, utifrån EU-kommissionens perspektiv och utifrån några av de svenska riksdagspartiernas? Den svenska valrörelsen är i full gång, men EU förekommer mycket sparsmakat i debatten. Vilken EU-politik vill de olika partierna egentligen driva?

 

Paneldeltagare:

Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor

Eskil Erlandsson (C), riksdagsledamot

Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Marie Granlund (S), riksdagsledamot

Tina Acketoft (L), riksdagsledamot

 

Moderator:

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska Kommissionens representation i Sverige

 

Seminariet arrangeras i samarbete med EU kommissionens representation i Sverige

 

11.30-12.30 EU i det globala spelet - handel, säkerhet och diplomati

Vi ser en ny världsordning växa fram med en oberäknelig Trump, ett aggressivare Ryssland och ett allt starkare Kina. Vilken roll vill och bör EU ha i detta globala spel? Vi diskuterar aktuella frågor som handel, säkerhetspolitik, populism och självbilder.

 

Paneldeltagare:

Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor

Katarina Engberg, Sieps

Oscar Wåglund Söderström, Kommerskollegium

 

Moderator:

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska Kommissionens representation i Sverige

 

Seminariet arrangeras i samarbete med EU kommissionens representation i Sverige


Måndag eftermiddag

Lokal: Norra Station, Hässleholm

Registrering från 12.00


12.30- 14.00 Lunch

Fredholms Matsalar i Hässleholm, Norra Station, Hässleholm

 

Parallella seminarier:

 

14.00- 15.15 Vägen ut i Europa- svensk tillväxt och konkurrenskraft efter Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är nu genomförd och den nationella planen för transportsystemet har antagits. Trots detta kvarstår en mängd frågor om vilka framtida nyttor, möjligheter och utmaningar som byggandet kommer innebära för Sveriges transportmöjligheter och infrastruktur. Med avstamp i Skåne lyfter panelen blicken över Sverige och Europa för att bland annat diskutera vilka effekter höghastighetsbanan kommer ha för den svenska marknaden och internationella konkurrenskraften. Är detta vägen att gå för att förbinda Norra Europa med resten av kontinenten? Kommer vi nyttja Fehrman Bält förbindelsen och vilka effekter kommer det att ha för STRING-nätverket? Och avslutningsvis, var hämtar vi de största vinsterna, i gods- eller persontrafiken?

 

Paneldeltagare:

Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Lena Wallentheim (S), Kommunstyrelsens andre vice ordförande

Pontus Lindberg (M), 2e vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Skåne

Patrik Sterky, Kreera Samhällsbyggnad AB

 

Moderator:

Richard Heingard, projektledare Hässleholms kommun

  

14.00- 15.15 EU-dimensionen i riksdagsvalet

Riksdagsvalet i höst är också ett EU-val, eftersom de partier som bildar regering i höst även kommer företräda Sverige i förhandlingarna i EU:s ministerråd. Flera frågor som beslutas om på EU-nivå berör områden som diskuteras som ”svenska valfrågor”, samtidigt som EU-perspektivet saknas i den svenska politiska debatten. Är det ens möjligt för en intresserad väljare att få en överblick över dessa frågor och bilda sig en uppfattning om partiernas syn på dem? Eller väljer vi våra svenska lagstiftare i Bryssel med förbundna ögon den 9 september?

 

Projektet EU i riksdagsvalet presenteras av Maria Strömvik, biträdande föreståndare Centrum för europaforskning vid Lunds universitet


Medverkande:

Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Markus Bonekamp, Chef för Europaparlamentets kontor i Sverige

Maria Strömvik, biträdande föreståndare Centrum för europaforskning

Lars Ströman, Politisk redaktör för Nerikes Allehanda

Yngve Sunesson, Politisk redaktör för Norra Skåne

 

Moderator:

Jörgen Hettne, föreståndare för Centrum för europaforskning i Lund

 

Seminariet arrangeras i samarbete med Centrum för europaforskning vid Lunds universitet (CFE).

 

15.15-15.45 Kaffe och kakbuffé

 

15.45-16.40 EU mellan Putin och Trump

Omvärlden fortsätter att förändras och det säkerhetspolitiska läget blir alltmer ansträngt. Donald Trumps tillträde som amerikansk president har inneburit en rad omställningar och anspänningar i form av hård retorik och handelspolitiska hot, som utmanar den tidigare självklara och goda relationen mellan USA och EU. Samtidigt har EU fortsatt frostiga relationer med Ryssland och president Putin kan med intresse följa utvecklingen av relationen mellan de forna allierade. Vilka effekter har Trumps presidentskap haft för EU:s gemensamma säkerhetspolitik? Kan EU fortsätta lita på USA som en god allierad? Vilka effekter har det säkerhetspolitiska läget för utvecklingen av EU:s roll som utrikespolitisk aktör?

 

Paneldeltagare:

Lars Adaktusson (KD), EU-parlamentariker

Jasenko Selimovic (L), EU-parlamentariker

Bodil Valero (MP), EU-parlamentariker

 

Moderator:

Markus Bonekamp, Chef för Europaparlamentets kontor i Sverige

 

17.00 Filmfestival

120 slag i minuten (120 BPM) (Frankrike)

Politik och passion i 90-talets Paris. Trots att AIDS fortsätter att skörda tusentals offer är hjälpen återhållsam. Frustrationen växer bland aktivisterna i Act Up som tvingas ta till spektakulära metoder för att dra uppmärksamhet till frågan. Nathan är ny i gruppen och mötet med den militante Sean skakar hela hans värld i en film som garanterat kommer få ditt hjärta att bulta.

 

Filmfestivalen anordnas i samarbete med Europaparlamentets kontor i Sverige, Film i Skåne och Europa Direkt Hässleholm

        

Lokal: Röda Salongen, Hässleholms Kulturhus 

Registrering, kaffe/te från 08.15


09:00-09:05 - Välkomna

Lena Wallentheim (S), oppositionsråd i Hässleholms kommun

 

9.05- 10.30 Framtiden för projekt i EU-fonderna

EU:s gemensamma regionalpolitik, sammanhållningspolitiken, är EU:s viktigaste verktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Sammanhållningspolitiken följer EU:s budget och påverkas av både förändringar i omvärlden och förändringar i EU-samarbetet. Vilken skillnad spelar EU:s sammanhållningspolitik för svenska kommuner och regioner? I paneldiskussionen fördjupar vi oss i hur finansieringen går till och lyfter fram konkreta erfarenheter från arbetet med EU:s nuvarande programperiod. Seminariet är även framåtblickande och relaterar till EU:s kommande långtidsbudget.

 

Inledningsanförande: Aaron Farrugia, Malta’s Parliamentary secretary of European Founds and Social Dialogue

 

Paneldeltagare:

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska Kommissionens representation i Sverige

Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör Region Skåne

Ellinor Ivarsson, Sakkunnig, Regional tillväxtpolitik / EU:s sammanhållningspolitik, Sveriges Kommuner och Landsting

Leif Larsson (C), vice ordförande i regionala strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Pontus Lindberg (M) 2e vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Skåne

Mattias Moberg, Director General Näringsdepartementet


 

Moderator:

Ludvig Einarsson, enhetschef samt EU-koordinator EU-kontor Skåne Nordost, projektledare

South Baltic Public Innovators Network (SBPIN), Sekreterare Stiftelsen RUTH


 

11.00-12.00 Lunchkonsert med Stratos Quartett

Inledningsanförande:

Ms. Gabriele Zobl-Kratschmann, Deputy Head of Mission of the Austrian Embassy in Sweden

 

Lunchkonserten arrangeras i samarbete med Österrikes ambassad i Sverige

 

10.50-12.00 Lansering: Kommunalt handlingsutrymme i EU 

Hur har det svenska EU-medlemskapet påverkat det kommunala handlingsutrymmet? Och vad betyder det för den lokala demokratin?

Seminarium och lansering av ett specialnummer av Statsvetenskaplig tidskrift där kommunalt handlingsutrymme diskuteras i ljuset av det flernivåstyre som är den svenska kommunens verklighet idag. Till numret har en rad olika forskare författat bidrag om bland annat kommunal självstyrelse, EU:s fonder, kommunal lobbying, upphandling och statsstöd. Artiklarna kommenteras också av praktiker inom det aktuella området. På seminariet diskuteras EU-kommuner utifrån såväl ett statsvetenskapligt som juridiskt forskarperspektiv, därefter följer ett panelsamtal med några av de praktiker som skrivit i specialnumret.

 

Paneldeltagare:

Jörgen Hettne, docent i handelsrätt och föreståndare för Centrum för europaforskning vid Lunds universitet

Maria Strömvik, lektor i statsvetenskap och biträdande föreståndare för Centrum för europaforskning vid Lunds universitet

Sebastian Marx, självständig EU konsult och f.d. chef för Göteborg Stads Brysselkontor

Olle Schmidt, ledamot i kommunfullmäktige i Malmö stad och f.d. ledamot i Europaparlamentet

Sven Kastö, chef för Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor

Helena Linde, Förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting

 

Moderator:

Dalia Mukhtar-Landgren, lektor i statsvetenskap vid Lunds universitet.

 

Seminariet är ett samarrangemang mellan Centrum för europaforskning vid Lunds universitet (CFE) och Europaforum Hässleholm.


12.00-13.20 Lunch

Lunchen anordnas i samarbete med EU kommissionens representation i Sverige

 

13.20-14.15  "Our vision of the European Union"

The EU is doing well. It is the world's largest market, unemployment is falling and all Member States experience positive growth. Still, there are many challenges facing the cooperation, such as Brexit, rule of law and trade conflicts with the US, just to name a few. Two ambassadors from EU Member States discuss their views on the status of the EU cooperation. What are the main challenges and opportunities facing the EU-27 in the coming years?

 

Panelists:

H.E. Hugo Brauwers, Belgiens ambassadör

H.E. Ove Ullerup, Danmarks ambassadör

 

Moderator:

Annika Korzinek, European Commission Representation in Sweden

 

* This seminar is held in English

Seminariet arrangeras i samarbete med EU kommissionens representation i Sverige


14.40-15.40 Digitala hotet mot medborgaren – vem äger internet?

För den vanliga människan har digitalisering och internet blivit en naturlig del av vardagen. Personuppgifter lämnas ut för att öppna konton, få varor levererade och för att prenumerera på olika sidor. Även stater nyttjar fördelarna som digitaliseringen har att erbjuda genom kommunikation, informationsspridning och effektivisering. Den digitala revolutionen kommer med många möjligheter men också med stora utmaningar för både individen, staten och det demokratiska samhället. Hur säkerställer vi att våra personuppgifter inte kommer i fel händer? Vad händer med vår information när vi söker efter information på nätet? Hur skyddar vi oss mot yttre påverkanskampanjer?

 

Paneldeltagare:

Amelia Andersdotter, fd EU-parlamentariker för Piratpartiet

Andreas Ekström, journalist, författare och föreläsare om digitalisering

Richard Oehme, Director PwC - Cybersäkerhet och kritisk infrastruktur (samhällssäkerhet)

 

Moderator:

Ylva Nilsson, EU-journalist

  

16.00-16.45 Brott, straff och europeiska samarbeten

Organiserad brottslighet är inget nytt fenomen men i en allt mer globaliserad värld har den gränsöverskridande brottsligheten hittat nya tillvägagångssätt vilket har ställt högre krav på polisiära och juridiska samarbeten inom EU. Trots detta så är ett ökat samarbete mellan medlemsländerna inte en självklarhet. Danmark har valt att ställa sig utanför Europol och Sverige ställer sig utanför när EU börjar bygga upp ett gemensamt åklagarämbete. Hur stor betydelse har dessa samarbeten på EU-nivå för att bekämpa brottsligheten i Sverige? Vad innebär de rent praktiskt? Hur viktigt är det att samtliga medlemsländer ingår i samarbetena?

 

Paneldeltagare:

Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, docent Syddansk universitet som forskat på EU:s strafflagstiftning 

Solveig Wollstad, EUROJUST, The European Union's Judicial Cooperation Unit

 

Moderator:

Ylva Nilsson, EU-journalist

 

 

17.00 Filmfestival

Western (Tyskland, Bulgarien, Österrike)

En grupp tyska arbetare ger sig av till en byggarbetsplats i gränsregionen mellan Bulgarien och Grekland. Detta främmande land med sitt hisnande landskap väcker männens äventyrslysta, men de konfronteras också snabbt med sina egna fördomar och misstro grundade i språkbarriärer och kulturella skillnader. Det är upplagt för uppgörelse när männen börjar tävla om erkännande och gillande från de lokala byborna.

 

Filmfestivalen anordnas i samarbete med Europaparlamentets kontor i Sverige, Film i Skåne och Europa Direkt Hässleholm

 

Lokal: Röda Salongen, Hässleholms Kulturhus 

Registrering, kaffe/te från 08.45

 

9.30 – 9.35 Välkomna

Robin Gustavsson (KD), kommunstyrelsens förste vice ordförande i Hässleholms kommun

 

9.35-11.10 Demokrati, populism och rättsstaten i det framtida Europa

Paneldeltagare:

Anna Rogalska Hedlund, forskare i juridik på Sieps

Ann Linde (S), Sveriges EU- och handelsminister

Hynek Pallas, Svensk/tjeckisk journalist

Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet

 

Moderator:

Göran von Sydow, Ställföreträdande direktör och forskare i statsvetenskap på Sieps

 

Seminariet arrangeras i samarbete med Sieps

 

11:30-13:30 Filmfestival - lunchfilm

Vinnare av LUX-Priset 2017 - Sameblod

Inledningstal:

Oskar Njajta Östergren, samisk samproducent på Bautafilm

 

Sameblod är en stark film om Elle-Marja som går i nomadskola och bestämmer sig för att bryta med sitt samiska arv och bli svensk. Det är också berättelsen om Sveriges skamliga koloniala historia, om hemhörighet och utanförskap, hjälteskap och uppror, skam och skuld. En film som berör och upprör och manar till viktiga samtal om individuell och nationell historieskrivning. 

 

Filmfestivalen anordnas i samarbete med Europaparlamentets kontor i Sverige, Film i Skåne och Europa Direkt Hässleholm

 

11:30-12:45 Mot gemensamt asylsystem i EU - hur påverkas asylrätten? 

Paneldeltagare:

Cecilia Wikström (L), EU-parlamentariker

Henrik Emilsson, Doctor in International Migration and Ethnic Relations, Malmö Högskola

Heléne Fritzon (S), migrationsminister och biträdande justitieminister

 

Moderator:

Pernilla Ström, småföretagare och styrelseproffs


13:45-14:50 Europa 1918-2018 - Europa handlar alltid om Tyskland

Med tonvikt på Tyskland samtalar Rolf Gustavsson och Richard Swartz om Europa ur ett 100-års perspektiv. Från första och andra världskriget till skapandet av EU har Tyskland haft en central roll. Kunskap om Tyskland är således avgörande för att förstå EU:s moderna historia och dagsaktuella reformförslag inom EU.

 

Paneldeltagare:

Rolf Gustavsson, kolumnist, Svenska Dagbladet

Richard Swartz, kolumnist Dagens Nyheter

 

Moderator:

Ylva Nilsson, EU-journalist, Om Europa

 

15.00-16.00 EU som utrikespolitiskt aktör - på väg mot ett Europeiskt försvar?

Nya hotbilder och ett försämrat omvärldsläge har lett till ett ökat försvarsfokus inom EU. Britternas beslut till Brexit, att Donald Trump blivit president i USA samt en ökad oro för ett alltmer aggressivt Ryssland verkar enligt vissa vara tre av de tyngst bidragande faktorerna till varför fördjupat försvarssamarbete numera tar allt större plats på EU:s dagordning.

 

I december 2017 lanserade EUs medlemsstaters stats- och regeringschefer ett nytt fördjupat försvarssamarbete, Permanent Structured Cooperation (PESCO). 23 av unionens medlemsstater, inklusive Sverige har valt att delta i samarbetet som bland annat syftar till att deltagande EU-länder ska kunna fördjupa samarbetet inom olika försvarsprojekt samt finna strukturer för att bättre samordna materiel och utbildning på området.

 

Är tiden kommen för EU att ta mer plats som utrikespolitisk aktör eller är det verkligen unionens roll att ägna sig åt försvarsrelaterade frågor? Är ett europeiskt försvar eftersträvansvärt? Vad innebär egentligen PESCO och vilken roll kan Sverige förväntas ta inom samarbetet?

 

Paneldeltagare:

Allan Widman (L), Ordförande Försvarsutskottet

Karin Enström (M), Gruppledare EU-nämnden

Lotta Johnsson Fornarve (V), ledamot Försvarsutskottet

Christan Madsen, ämnessakunnig Enheten för militär förmåga och insatser, Försvarsdepartementet 

Ulf Hammarström, fd. Direktör på Industri och Marknadsdirektoratet på European Defence Agency (EDA)

 

Moderator:

Matilda Karlsson, projektledare försvarspolitik Folk & Försvar

 

 

Seminariet arrangeras i samarbete med Folk & Försvar

 

17.30-18.30 Sieps om EU:s framtid

Pernilla Wredenfors, Sieps

Mer info på https://bit.ly/2ujH30klänk till annan webbplats

Separat anmälan krävs via länken ovan


Lokal: Röda Salongen, Hässleholms Kulturhus 

Registrering, kaffe/te från 08.15


09.00-09-05 - Välkomna

Douglas Roth (M),Kommunfullmäktiges ordförande i Hässleholms kommun

 

09.05-11-00 Post Brexit 2.0 - vad händer nu?

Den 29 mars 2019 kommer Storbritannien lämna EU. Intensiva förhandlingar om utträdet har dominerat EU:s agenda sedan omröstningen men många frågor kvarstår. Hur ser statusuppdateringen för de pågående förhandlingarna ut? Vilken relation kan EU och Storbritannien förväntas få efter utträdet? Hur kommer Sverige att påverkas när en av deras viktigaste partners lämnar EU? Och hur påverkas våra svenska företag av Brexit?

 

Paneldeltagare:

Anna Maria Corazza Bildt (M), EU-parlamentariker

Iain Begg Professorial Research Fellow at the European Institute, London School of Economics and Political Science.

Oscar Wåglund-Söderström, Enhetschef, kommerseråd Kommerskollegium

Peter Ruskin, Storbritanniens vice ambassadör i Sverige


Moderator:

Rickard Ydrenäs, senior rådgivare i EU-frågor och strategisk kommunikation, grundare av kommunikationsbyrån Ydrenäs Communications.

 

* Seminariet hålls på engelska

 


European Economic Symposium


11.10-12.10 Den globala handeln & EU - vad är nytt?

Paneldeltagare:

Claes G. Alvstam, professor emeritus i ekonomisk geografi, Göteborgs universitet

Heidi Avellan, politisk chefredaktör, chef för ledarredaktionen SydsvenskanHelsingborgs Dagblad

Gunnar Hökmark (M), EU parlamentariker

Rickard Ydrenäs, senior rådgivare i EU-frågor och strategisk kommunikation, grundare av kommunikationsbyrån Ydrenäs Communications.

 

Moderator:

Per Altenberg, Enheten för internationell handelsutveckling, Kommerskollegium

  

13.30-15.10 EU and the Prosperity Gap

Key Note Speaker:

Chun Ding, Jean Monnet Chair, Prof. Dr. in Economics, Director Europacentret Fudan i Shanghai

 

Paneldeltagare:

Lars Magnusson, professor Ekonomisk historiska institutionen, Uppsala universitet

Kristina Sandklef, oberoende Kina-analytiker och grundare av Sandklef Asia Insights


Moderator:

Ylva Pettersson, programsamordnare, Utrikespolitiska institutet

 

* Seminariet hålls på engelska

  

15.30-16.30 EMU & Bankunionen - de ekonomiska varningarna inom EU 

Det ekonomiska samarbetet i den europeiska unionen utvecklas genom ett närmare ekonomiskt samarbete inom EMU och utvecklingen av bankunionen. Bankunionen, ett EU-system för banktillsyn som efter finanskrisen 2008 ska undvika liknande situationer och vara en garant för att undvika att skattepengar räddar banker påväg att gå under.


Hur väl hänger en bankunion ihop med utvecklingen av Eurosamarbetet? Är det ett fungerande skydd mot framtida kriser? Hur ställer sig länderna utanför eurosamarbetet kring att tillhöra en bankunion och vad skulle det ha för påverkan? Vilka är för och nackdelarna med en europeisk bankunion och vad har den för effekt på EMU och EU i stort?

 

Key Note Speaker:

Adrian Blundell Wignall, speciell rådgivare åt OECDs generalsekreterare i finansiella frågor,

 

Paneldeltagare:

Clas Wihlborg, professor i nationalekonomi, Chapman University

Gunnar Hökmark (M), EU parlamentariker

Paulina Dejmek-Hack, Jean Claude Junkers kabinett

 

Moderator:

Lars Oxelheim, professor i internationella affärer, KWC vid Lunds Universitet och IFN Stockholm

 

* Seminariet hålls på engelska

 

16.30 Tack till deltagarna

Bengt-Arne Persson, Kommunchef i Hässleholms kommun

Dela sidans innhåll:

Hässleholms Kommun