Europaforum - Hässleholm

Europaforum
MENY

Europaforum Hässleholms Program 2017

Anmälan

Anmälningstiden till Europaforum Hässleholm 2017 har gått ut och det är inte längre möjligt att reservera plats. I mån av plats öppnar vi för drop-in-besökare. Alla seminarier och filmvisningar är kostnadsfria.

 

För att visa programmet för respektive dag - klicka på datumet nedan. Deltagande i Europaforum Hässleholms seminarier är kostnadsfritt.

 

Observera att ändringar i programmets tider, eller medverkanden, kan komma att ske.

Besök vår hemsida eller Facebook för uppdateringar om eventuella ändringar. 

 

Ändra och lägga till seminarier till din anmälan

I år kan du själv ändra och lägga till seminarier till din anmälan. Detta gör du genom att klicka på länken "Redigera1" i det registreringsmail du fick efter du anmält dig till Europaforum Hässleholm 2017.

Lokal: Röda Salongen, Hässleholms Kulturhus 

Registrering, kaffe/te från 08.00


09.00 - 09.05 - Välkomna

Pär Palmgren (M), Kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun


09.05 - 10.30 - Vad är Europas roll när världen förändras?

I november i fjol valde USA sin fyrtiofemte president, Donald Trump. Hittills har president Trump sänt blandade signaler om sin utrikespolitiska hållning till Europa och EU. Från början verkade han för en uppsplittring men har på senare tid ändrat denna inriktning. Hur påverkar Trumps utrikespolitik Unionen och de enskilda EU-länderna? Hur påverkas Europas och EU:s relation till Ryssland av Trumps politiska utspel? Hamnar Europa åter i skiljelinjen mellan USA och Ryssland?

Paneldeltagare:

Mats Karlsson, Direktör, Utrikespolitiska Institutet

Frida Stranne, Forskare och lektor i Statsvetenskap, Högskolan i Halmstad och Svenska Nordamerkainstitutet vid Uppsala Universitet

Carolina Vendil Pallin, Rysslandexpert, FOI

Christian Danielsson, Generaldirektör vid Europeiska Kommissionens generaldirektorat för grannskapspoltik och utvidgningsförhandlingar

Moderator:

Ylva Nilsson, EU-journalist, Om Europa

 

10.30 - 12.00 - Turkiet, flyktingarna och EU:s värderingar

Turkiets president Erdoğan har under senaste året fått hela världens blickar riktade mot sig och Turkiets roll på den internationella arenan har blivit allt mer påtaglig. Flyktingöverenskommelsen mellan EU och Turkiet, ett misslyckat kuppförsök, bristande respekt för mänskliga rättigheter och fortsatta steg mot en auktoritär regim har satt press på Turkiet men också på EU. Relationen mellan EU och Turkiet är därför både omstridd och kritiserad då EU anklagas för att ha tummat påsina grundläggande värderingar. Vilka möjligheter har EU att sätta press på president Erdoğan? Hur har flyktinguppgörelsen påverkat EU:s roll som en normativ makt på den internationella arenan? Innebär flyktinguppgörelsen att EU accepterar levnadssituationen för flyktingar i Turkiet? Har Turkiets chanser att bli medlem i EU ökat eller minskat efter flyktinguppgörelsen? Vilken relation mellan EU och Turkiet är att vänta under de kommande åren?

Paneldeltagare:

Paul T Levin, Direktör, Institutet för Turkietstudier, Stockholms Universitet

H.E. Anders Ahnlid, Sveriges ambassadör i Finland och Sveriges f.d. EU-ambassadör

Bitte Hammargren, Ledare för Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet, Utrikespolitiska institutet

Moderator:

Ylva Nilsson, EU-journalist, Om Europa

  

12.00 - 13.00 - Lunch & registrering till eftermiddagens seminarier

 

13.00 - 13.05 - Välkomna till European Economic Symposium

Bo Bengtsson, VD, Sparbanken Skåne

 

Samtliga seminarier i European Economic Symposium arrangeras i samarbete med Sparbanken Skåne

 

13.05 - 14.30 - Euron, bankerna och tilliten - hur skapas finansiell stabilitet i Europa?

Under de senaste åren har den statsfinansiella kris, vilken hotat flera euro-länder med statlig bankrutt, stått högt på EU:s ekonomiska dagordning. Men de statsfinansiella problemen har på senare tid övergått till en bankkris. Bland annat har bankerna Monte dei Paschi di Siena och Deutsche Banks insolvensproblem skapat ny oro om en fördjupad ekonomisk kris i Europa. Denna oro har fört frågan om eurosamarbetets framtid upp på agendan. För hur ska EU skapa finansiell stabilitet i Europa i en tid präglad av förtroendebrist och brexit? Även om Sverige står utanför eurozonen blir de möjliga effekterna kännbara och hur ställer sig Sverige till en fördjupad bankunion?

Paneldeltagare:

Gunnar Hökmark (M), Europaparlamentariker

Lars Calmfors, Professor i internationell ekonomi, Stockholms Universitet

Karolina Ekholm, Statssekreterare på Finansdepartementet och f.d. vice riksbankschef

Clas Wihlborg, Professor i nationalekonomi, Chapman University

Finn Østrup, Professor i kredit- och kapitalmarknadsrätt, Copenhagen Business School

Moderator:

Pernilla Ström, Småföretagare och styrelseproffs


Seminariet arrangeras i samarbete med Europaparlamentets informationskontor i Sverige

 

14.30 - 15.00 - Kaffe

 

15.00 - 17.00 - Ekonomin efter brexit  

Handeln och ekonomin efter brexit – vad händer nu?

Den 29 mars lämnade den brittiska regeringen in sin utträdesansökan till Europeiska Unionen. Men vad händer egentligen med den Europeiska ekonomin efter utträdet? Vilka tänkbara alternativ innebär ett Brexit för frihandeln och hur drabbar dessa scenarion svenska företag och den svenska ekonomin?

Paneldeltagare:

Lena Johansson, Generalsekreterare, International Chamber of Commerce

Anneli Wengelin, Specialist handelsprocedurer, Kommerskollegium

Peter Kleen, f.d. Generaldirektör, Global Utmaning

Claes Alvstam, Professor emeritus i internationell ekonomisk geografi, Göteborgs Universitet

Moderator:

Pernilla Ström, Småföretagare och styrelseproffs

 

Junckerplanen – kan man kickstarta tillväxt?

2014 lanserades den så kallade ”Junckerplanen” och under 2016 sjösattes planens flaggskepp den Europeiska fonden för strategiska investeringar. Genom att tillgängliggöra 21 miljarder euro skulle fonden skapa ”additionella” investeringar om 315 miljarder euro för att skapa jobb och tillväxt runt om i Europa. Men, enligt en ny rapport från Europeiska Investeringsbanken har nittio procent av fondens medel finansierat projekt i de femton rikaste EU-länderna och endast tio procent har nått de fattigare medlemsstaterna. Varför ser vi en sådan ojämn distribution av investeringar? Hur påverkar detta resultaten i form av jobb och tillväxt i Europa? Räcker fonden till för att övervinna Europas investeringsproblem eller finns det ett behov av kompletterande mekanismer?

Paneldeltagare:

Karolina Ekholm, Statssekreterare på Finansdepartementet och f.d. vice riksbankschef

Alexander Schenk, Chef, Europeiska Investeringsbankens kontor i Stockholm

Daniel Tarschys, Professor i statsvetenskap, Stockholms Universitet

Lars Oxelheim, Professor i internationella affärer, KWC vid Lunds Universitet och IFN Stockholm

Moderator:

Pernilla Ström, Småföretagare och styrelseproffs

 

19.00 - ca 22.00 - Europeisk Filmfestival: Toni Erdmann (2016 års LUX-prisvinnare)

En pappa kommer oannonserad från Tyskland för att besöka sin dotter i Rumänien där hon arbetar som företagskonsult på uppdrag i Bukarest. När han träffar sin dotter upptäcker han att hon inte finner någon glädje i tillvaron och väljer då att anta identiteten ”Toni Erdmann” som ovälkommet börjar dyka upp i dotterns liv. (Läs mer om filmen och se trailern här)

 

Den Europeiska Filmfestivalen arrangeras i samarbete med Europaparlamentets informationskontor i Sverige & Europa Direkt Hässleholm

Lokal: Röda Salongen, Hässleholm Kulturhus

Registrering och kaffe/te från 09.15

Samtliga seminarier arrangeras i samarbete med Europeiska Kommissionens representation i Sverige

 

10.10-10.15 - Välkomna

Lena Wallentheim (S), Oppositionsråd i Hässleholms kommun

 

10.15 - 10.30 - Välkomna till Europeiska Kommissionens dag

Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för Europeiska Kommissionens representation i Sverige

 

10.30 - 11.30 - Globalisering, handel och EU

Globalisering och handel har fått skulden för allt från den senaste ekonomiska krisen, till brexit och framväxten av populistiska partier. Samtidigt har globaliseringen varit avgörande för den ekonomiska återhämtningen, framväxten av nya exportmarknader, tillväxt och nya jobbtitlar som vi inte ens visste fanns för 10 år sedan. Hur ska vi se till att globaliseringen och våra handelsavtal leder till att de allra flesta EU-medborgarna får det bättre?

Paneldeltagare:

Pierre Schellekens, Vice kabinettschef hos Kommissionär Cañete, Europeiska kommissionen

Stephan Müchler, VD, Sydsvenska Handelskammaren

Maria Persson, Docent i nationalekonomi, Lunds Universitet

Adam Brånby, VD, Woolpower

Moderator:

Eva Sjögren, Direktör, Sieps


Elever från Hässleholms Tekniska Skola ställer frågor till panelen

 

11.30 - 12.45 - Lunch & registrering till eftermiddagens seminarier

 

12.45 - 13.30 - Europeiska Toner med Trio Alba (Vänligen notera att anmälan krävs för deltagande i konserten)

Med en ungdomlig kraft, passion och lekfullhet tar sig Trio Alba an kammarmusikens strukturer och stil. Namnet ”Alba” anspelar till solnedgången och den svenska melodin ”Se solen sjunker”. Trio Alba har utvecklat sin unika stil genom framträdanden världen över samt genom kammarmusikstudier vid Universitetet i Graz. 2015 valdes trion in Österrikes nationella program ”The New Austrian Sound of Music” och spelar som en del i programmet på Europaforum Hässleholms 15-årsjubileum.

Konserten arrangeras i samarbete med Österrikes ambassad i Stockholm


13.30 - 14.30 - Krig, konflikt och migration - utmaningar för EU-samarbetet

EU står inför ett stort antal utrikes- och säkerhetspolitiska utmaningar: ett allt mer oförutsägbart ryskt agerande, osäkerhet efter valet av ny amerikansk president, kriget i Syrien, auktoritära strömningar i Turkiet, ökat antal terroristattacker och historiskt stora migrationsströmmar. Hur kan det säkerhetspolitiska läget som EU befinner sig i hanteras? Hur påverkar säkerhetsläget migrationsströmmarna och vad kan, bör och ska EU egentligen göra?

Paneldeltagare:

Allan Widman (L), Riksdagsledamot

Anna Maria Corazza Bildt (M), Europaparlamentariker

Heidi Avellan, Politisk chefredaktör, Sydsvenskan

Sven-Olof Petersson, Sveriges f.d. ambassadör i EU och Australien

Anna Wikner, Enhetschef, Folke Bernadotteakademin

Moderator:

Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef Europeiska kommissionens representation i Sverige


Elever från Hässleholms Tekniska Skola ställer frågor till panelen

 

14.30 - 15.00 - Kaffe

 

15.00 -16.00 - Rättvisa löner och social trygghet i hela EU

Vad betyder ett "socialt Europa"? EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om en europeisk pelare för sociala rättigheter och principer samt ett diskussionsunderlag om vilket slags "socialt Europa" vi vill ha. Hur kan en social pelare bidra till ett rättvisare och ett mer inkluderande Europa?

Paneldeltagare:

Per Hilmersson, Teamchef Europa och juridik, TCO

Karin Svanborg-Sjövall, VD, Timbro

Irene Wennemo, Statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet

Günther Mårder, VD, Företagarna

Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef Europeiska kommissionens representation i Sverige

Moderator:

Annika Korzinek, Chef politisk rapportering, Europeiska kommissionens representation i Sverige


Elever från Hässleholms Tekniska Skola ställer frågor till panelen

 

19.00 - 20.15 - Europeisk Filmfestival: Mitt liv som Zucchini

Baserad på en roman av Gillier Paris tar denna film med dig på en resa tillsammans med en modig liten pojke med öknamnet Zucchini. När Zucchinis mamma dör omplaceras han till ett barnhem där han omges av barn som, precis som han själv, fått sina törnar i livet. (Läs mer om filmen och se trailer här)

 

Den Europeiska Filmfestivalen arrangeras i samarbete med Europaparlamentets informationskontor i Sverige & Europa Direkt Hässleholm

Lokal: Röda Salongen, Hässleholm Kulturhus

Registrering, kaffe/te från 08.00

 

09.00 - 09.05 - Välkomna

Robin Gustavsson (KD), Kommunstyrelsens förste vice ordförande i Hässleholms kommun

 

09.05 - 10.30 - EU:s asylpolitik - blir det solidaritet nu?

Dublinförordningen skulle utgöra grundstenen i EU:s gemensamma asylsystem men alltsedan flyktingkrisen har förordningen legat i spillror sedan fleralet medlemsländer visat en ovilja att efterfölja denna. Därför reformeras nu asylsystemet, men hur kommer det nya systemet se ut? Och hur kommer de nya reglerna att påverka Sverige?

Paneldeltagare:

Cecilia Wikström (L), Europaparlamentariker, Ansvarig för Dublinförordningens översyn

Anna Hedh (S), Europaparlamentariker

Madelaine Seidlitz, Jurist, Amnesty International

Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef Europeiska kommissionens representation i Sverige

Heléne Fritzon (S), Sveriges Migrationsminister och biträdande Justitieminister

Moderator:

Ylva Nilsson, EU-journalist, Om Europa

 

Seminariet arrangeras i samarbete med Europaparlamentets informationskontor i Sverige

 

10.30 - 12.30 - Fri rörlighet för personer - vad innebär det egentligen?

För EU:s del tillhör den fria rörligheten för personer – en av de fyra friheterna – själva kärnan i samarbetet. Seminariet syftar till att ge en bild av hur den fria rörligheten används, dvs. hur EU:s medborgare rör sig mellan medlemsstaterna, vilka regelverk som är på plats och vilka effekter - också politiska - den fria rörligheten får

Paneldeltagare:

Jörgen Hettne, Forskare i juridik, Sieps och Lunds Universitet

Eskil Wadensjö, Professor i nationalekonomi, Stockholms Universitet

Ylva Nilsson, EU-journalist

Moderator:

Eva Sjögren, Direktör, Sieps

 

Seminariet arrangeras i samarbete med Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)


12.30 - 13.30 - Lunch och registrering till eftermiddagens seminarier

 

13.30 - 15.00 - När EU:s fyra stora blir tre

Vad händer när de fyra stora: Italien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien blir tre? Vad säger valresultat och opinionsundersökningar hos de fyra om läget i resten av Europa? Finns det trender som vi kan se redan nu?
Paneldeltagare:

Bo Stråth, Professor emeritus i Nordens, Europas och världens historia, Helsingfors Universitet

Ann-Cathrine Jungar, Docent, Södertörns Högskola

Gunnar Lund, Sveriges f.d. ambassadör i Frankrike

Ruth Jacoby, Sveriges f.d. ambassadör i Tyskland och Italien

Anna-Maria Corazza Bildt (M), Europaparlamentariker

Moderatorer:

Rolf Gustavsson, Kolumnist, Svenska Dagbladet

Ole Ryborg, EU-korrespondent och författare, Danmarks Radio


Elever från Hässleholms Tekniska Skola ställer frågor till panelen

 

15.00 - 15.15 - Kaffe

 

15.15 - 16.45 - Vart tog populisterna vägen?

(Seminariet hålls på engelska)

Populismen har på senare år växt sig allt starkare i Europa. Men på senare tid har även populisternas framgångar avstannat. Vilka populistiska ideologier ser vi i Europa? Varför har de populistiska strömningarna fått en så stark ställning idag och vad vill populisterna åstadkomma? Kan populismen vara svaret på Europas och Unionens demokratiska underskott?

Paneldeltagare:

Göran von Sydow, Forskare i statsvetenskap och ställföreträdande direktör, Sieps

Jasenko Selimovic (L), Europaparlamentariker

Ian Manners, Professor i statsvetenskap, Köpenhamns Universitet

Ann-Cathrine Jungar, Docent, Södertörns Högskola

Johnny Skalin (SD), Riksdagsledamot och ledamot i EU-nämnden

Moderator:

Rolf Gustavsson, Kolumnist, Svenska Dagbladet


Elever från Hässleholms Tekniska Skola ställer frågor till panelen

 

Seminariet arrangeras i samarbete med Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Lokal: Röda Salongen, Hässleholm Kulturhus

Registrering, kaffe/te från 09.00

 

10.00 - 10.05 Välkomna

Bengt-Arne Persson, Kommunchef i Hässleholms kommun

 

10.05–10.30 – Framtidens Europeiska Union

(Seminariet hålls på engelska)

Anförande av EU- och handelsminister Ann Linde (S) och Italiens EU-minister Sandro Gozi (Partito Democratico)


10.30 - 11.45 - Hur ska Europeiska unionen reformeras?

(Seminariet hålls på engelska)

I mars i år fyllde det Europeiska samarbetsprojektet 60 år, men samtidigt som den Europeiska Unionen firas sänder brexit en signal om kris. Inför 60-årsjubileet presenterade Europeiska Kommissionen en vitbok med fem olika scenarion för EU:s framtid. Behöver Unionen reformeras eller kan samarbetet fortsätta precis som förut? Om inte, i vilken riktning ska EU utvecklas?

Paneldeltagare:

Sandro Gozi (Partito Democratico), Italiens EU-minister

Ann Linde (S), Sveriges Handels- och EU-minister

Moderator: Rolf Gustavsson, Kolumnist, Svenska Dagbladet

 

11.45 – 12.30 – Handslag om delaktighet i EU-frågor

Paneldeltagare:

Pär Palmgren (M), Kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun

Mätta Ivarsson (MP), Ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Kent Mårtensson (S), Ordförande, Kommunförbundet Skåne

Ann Linde (S), Sveriges EU- och handelsminister

Pierre Månsson (L), Ordförande, Skåne Nordost

Moderator:

Malin Wildt-Persson, Utvecklingsledare, Skåne Nordost

 

14.30 - 15.30 Registrering till partiledarsamtal & jubileumsfika

 

15.30 - 17.30 - Partiledarsamtal - hur vill Sveriges politiska ledare att framtidens Europa utformas?

Deltagare:

Annie Lööf (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Moderatorer:

Rolf Gustavsson, Kolumnist, Svenska Dagbladet

Ylva Nilsson, EU-journalist, Om Europa

 

19.00 - ca 20.45 - Europeisk Filmfestival: När jag öppnar mina ögon

Filmen utspelar sig några månader före den arabiska våren och följer en ung kvinnas liv i Tunisien under sommaren 2010. När Ben Alis styre närmar sig sitt slut går Farah med i en politiskt engagerad rockgrupp "Joujma" trots hennes föräldras ovilja. Genom bandet upptäcker Farah nöjena i Tunis nattliv men också den mörka sidan av en regim som övervakar och infiltrerar hennes vardag. (Läs mer om filmen och se trailern här)

 

Den Europeiska Filmfestivalen arrangeras i samarbete med Europaparlamentets informationskontor i Sverige & Europa Direkt Hässleholm

Förhinder

Har du anmält dig men fått förhinder?

I år kan du själv avanmäla dig från seminarier genom att klicka på länken "Redigera 1" i registreringsmailet du fick efter du anmält dig till Europaforum Hässleholm 2017. Skulle du inte hitta länken meddela oss gärna genom att skicka ett e-post meddelande till office@hassleholm.se

 

Genom att anmäla förhinder kan vi öppna för andras deltagande. Tack!

 

Seminarier undantagna anmälan

Vänligen notera att ingen anmälan krävs till våra filmfestivalkvällar. Vid dessa aktiviteter tillämpar vi principen "först till kvarn".

Dela sidans innhåll:

Hässleholms Kommun