Press |

|

English

Europaforum - Hässleholm

Europaforum
MENY

Programme Europaforum Hässleholm 2019

Europaforum Hässleholm 2019 took place on the 7-9 of May in Hässleholm.


Europaforum Hässleholm is a public event but sign up is required.


09.00 – 09.30 Registrering & kaffe

Kulturhuset


09.30 – 09.35 Välkomna till Europaforum Hässleholm

Röda Salongen, Kulturhuset

Douglas Roth (M), Kommunfullmäktiges ordförande, Hässleholms kommun


09.35 09.50 Inledande anförande

Röda Salongen, Kulturhuset

Hans Dahlgren, Sveriges EU-minister


09.50 – 10.50 Demokrati och Europaparlamentsvalet

Röda Salongen, Kulturhuset

Snart röstar Sverige, tillsammans med resten av EU:s medlemsländer, i Europaparlamentsvalet. Sverige är ett av de länder med störst skillnad mellan deltagande i valet till riksdagen och valet till Europaparlamentet, vad beror det på och vilka konsekvenser får det? Hur kommer valdeltagandet att se ut i år? I år är det sjätte gången vi svenskar röstar i Europaparlamentsvalet, och vårt 24:e år som medlemsland i unionen. Vad betyder EU-samarbetet för Sverige? Vad har hänt i Sverige under nästan 25 år som inte hade hänt utan EU-samarbetet?


Paneldeltagare:

Hans Dahlgren, Sveriges EU-minister

Maria Strömvik, Biträdande föreståndare, Centrum för Europaforskning, Lunds Universitet

Torbjörn Sjöström, VD, Novus

Moderator:
Markus Bonekamp, Chef för Europaparlamentets kontor i Sverige


11.00 – 12.30 Protestvågen i Europa och Europaparlamentsvalet

Röda Salongen, Kulturhuset

Ett forskarseminarium om populism och proteströrelser som utmanar de traditionella partierna i Europa och hur detta kommer att påverka arbetet i Europaparlamentet.


Paneldeltagare:

Gunnar Hökmark (M), Europaparlamentariker

Heléne Fritzon (S), Toppkandidat för Socialdemokraterna i Europaparlamentsvalet

Lars Niklasson, Forskare, Sieps


Moderator:

Anna Wetter-Ryde, Forskare i juridik, Sieps

Seminariet arrangeras i samarbete med Sieps.


12.30 – 13.25 Lunchbuffé

Kulturhuset


13.25 - 13.30 Välkomsttal

Röda Salongen, Kulturhuset

Lena Wallentheim (S), Kommunstyrelsens andre vice ordförande, Hässleholms kommun


13.30 – 15.00 Hur skapar vi en hållbar framtid? Räcker EU:s och Sveriges klimatstrategier för att nå klimatmålen?

Röda Salongen, Kulturhuset

EU ska enligt sin långsiktiga klimatstrategi vara klimatneutralt 2050. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det är två ambitiösa strategier – men räcker det? Vad säger forskningen? Och hur vill politikerna driva klimatfrågorna inom EU?


Paneldeltagare:

Fredrik Hannerz, Naturvårdsverket

Alexander Schenk, chef för Europeiska Investeringsbanken (EIB) i Sverige
Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker

Aida Badeli (MP), Språkrör för Grön Ungdom


Moderator:
Annika Korzinek, Europeiska kommissionen i Sverige


Seminariet arrangeras i samarbete med EU-kommissionens representation i Sverige.


Parallella sessioner, besökare väljer en session att delta på.


15.10 – 16.30 Trygghet och säkerhet i Sverige och EU

Röda Salongen, Kulturhuset

Hur ser säkerhetsläget ut just nu i Europa och Sverige? Hur stort hot utgör terrorism i våra samhällen? Panelen kommer att diskutera vilka utmaningar EU står inför nu efter kalifatets fall i Syrien, och hur vi kan arbeta förebyggande för att se till att radikaliseringen inte fortsätter. Hur ser det ut med att bekämpa annan typ av extremism i Europa? Hur arbetar EU mot gränsöverskridande brottslig verksamhet och vad kan göras i Skåne?


Paneldeltagare:

Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan

Gunnar Hökmark (M), Europaparlamentariker

Aldo Iskra, Open Skåne

Susanne Gosenius, Polismyndigheten Region Syd

Anders Kretz, Center mot våldsbejakande extremism (CVE). Tidigare gruppchef på Säpo

 

Moderator:

Matilda Karlsson, Scandinavian Risk Solutions (SRS). Tidigare projektledare på Folk och Försvar


15.20 – 16.00 Brexitpodden live

Blå Salongen, Kulturhuset

Rickard Ydrenäs och Johan Rapp från Brexitpodden spelar in och sänder ett podcast-avsnitt med spännande gäster.


15.00 – 16.30 Utbildning inför Europaparlamentsvalet (FULLBOKAD)

OBS: Väntsalen, Norra Station

I maj 2019 hålls val till Europaparlamentet i EU:s samtliga medlemsländer. Cirka 7,3 miljoner svenskar och 400 miljoner andra européer har möjlighet att utse de ledamöter som ska sitta fram till 2024. Men vilken roll spelar egentligen Europaparlamentet? Vilka befogenheter har institutionen och hur har dess roll utvecklats?

Utbildningen beskriver hur Europaparlamentet har utvecklats från 1970-talet till dagens roll som medlagstiftare tillsammans med ministerrådet. Vi går också igenom parlamentets uppbyggnad och arbetssätt, dess relation till övriga EU-institutioner och till nationella parlament. Utbildningen innehåller också ett pass med en svensk Europaparlamentariker som beskriver vardagen för en Europaparlamentariker.


Paneldeltagare:

Zofia Tucinska, utredare Sieps

Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker


Utbildningen arrangeras i samarbete med Sieps.


16.00 – 16.45 Fika

Kulturhuset


16.45 – 17.45 Valdebatt med partiernas toppkandidater

Röda Salongen, Kulturhuset

De svenska politiska partiernas toppkandidater till Europaparlamentet debatterar aktuella frågor inför Europaparlamentsvalet den 26 maj.


Debattörer:

Heléne Fritzon (S)

Pär Holmgren (MP)

Sara Skyttedal (KD)

Soraya Post (FI)

Jessica Stegrud (SD)

Ana Süssner Rubin (V)

Ebba Krumlinde (C)

Allan Widman (L)

Lynn Thulin (M)


Moderator:

Heidi Avellan, Politisk chefredaktör Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad


18.15 – 19.15 Valdebatt med partiernas toppkandidater

Röda Salongen, Kulturhuset

De svenska politiska partiernas toppkandidater till Europaparlamentet debatterar aktuella frågor inför Europaparlamentsvalet den 26 maj.


Debattörer:

Heléne Fritzon (S)

Pär Holmgren (MP)

Sara Skyttedal (KD)

Soraya Post (FI)

Jessica Stegrud (SD)

Ana Süssner Rubin (V)

Ebba Krumlinde (C)

Allan Widman (L)

Lynn Thulin (M)


Moderator:

Heidi Avellan, Politisk chefredaktör Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad


Anmäl dig här! External link.

08.30 - 08.55 Registrering och kaffe

Kulturhuset


08.55 - 09.00 Välkomna till Europaforum Hässleholm

Röda Salongen, Kulturhuset

Lars Johnsson (M), Kommunstyrelsens ordförande, Hässleholms kommun


09.00 - 10.00 The future of Europe under a new leadership (in English)

Röda Salongen, Kulturhuset

2019 is an exciting year for Europe, with the Future of Europe debate in Sibiu, Brexit, a new European Parliament and a new European Commission. What may we expect? What issues will stand in the foreground? Who will drive European integration?


Panellists:

Liisa Talonpoika, Ambassador of Finland to Sweden

Ines Coppoolse, Ambassador of the Netherlands to Sweden


Moderator:

Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för EU-kommissionens representation i Sverige


The seminar is organised in cooperation with the European Commission's representation in Sweden10.10 - 11.10 Europeisk bostadspolitik - existerar den och behövs den?

Röda Salongen, Kulturhuset

EU har formellt ingen kompetens inom bostadspolitiken idag. Trots detta får Sveriges medlemskap i EU mycket tydliga konsekvenser på bostadsmarknaden i Sverige. Regler för energiprestanda i byggnader, statsstöd och ekonomiska riktlinjer har de sista åren påverkat bostadssituationen i Sverige. Det råder en bostadskris i Sverige, och många andra länder i Europa lider av samma symptom med bostadsbrist, höga byggpriser och svårigheter för unga och nyanlända att ta sig in på bostadsmarknaden. Vad är, och vad ska, EU:s roll i det hela egentligen vara?


Paneldeltagare:

Jörgen Hettne, Föreståndare, Centrum för Europaforskning Lunds universitet

Emma Hult (MP), Riksdagsledamot, ordförande Civilutskottet

Johan Mirtorp, Förbundsjurist, Hyresgästföreningen

Susanna Höglund, Chefsekonom, Sveriges Allmännytta (SABO)


Moderator:

Cecilia Nebel, Journalist Nebel Media.


Seminariet arrangeras i samarbete med SABO.


11.20 - 12.20 Ett gemensamt europeiskt försvar i en föränderlig omvärld

Röda Salongen, Kulturhuset

Vi lever i en föränderlig och osäker omvärld, med gamla och nya hot, som tex. USA som avlägsnar sig från Europa, ett aggressivt Ryssland, cyberhot och terrorism. I denna kontext växer EU:s försvarssamarbete sig starkare och blir allt med konkret. Hur vill vi i framtiden utforma EU:s försvarssamarbete? Vad bör EU fokusera på? Vad är PESCO? Hur kan EU samverka med NATO?


Paneldeltagare:

Christian Leffler, Vice Generalsekreterare för Europeiska utrikestjänsten (EEAS)

Allan Widman (L), Riksdagsledamot

Katarina Engberg, Sieps


Moderator:

Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för EU-kommissionens representation i Sverige


Seminariet arrangeras i samarbete med EU-kommissionens representation i Sverige.


12.20 - 13.00 Lunchbuffé

Kulturhuset


13.00 - 13.05 Välkomsttal

Blå Salongen, Kulturhuset

Hanna Nilsson (SD), Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Hässleholms kommun


13.05 - 14.00 Seen from the outside: external perceptions of the EU (in English)

Blå Salongen, Kulturhuset

How is the EU perceived from the outside? How does the rest of the world see Europe as a political and economic actor, a normative actor, the current affairs of Brexit? In this seminar we will include non-European perspectives and opinions of Europe. We will listen to discussants with insight on political, economical and social realities in other parts of the world. Together they can share an image that widens our perspective and challenges the way we see the EU and Europe.


Panelists:

Rikard Bengtsson, Associate Professor, Department of Political Science, Lund University

Douglas Brommesson, Associate Professor, Department of Political Science, Lund University

Christian Leffler, Deputy Secretary-General for Economic and Global Issues, European External Action Service (EEAS)

David Carlqvist, International News Reporter, Sveriges Radio


Moderator:

Maria Strömvik, Deputy Director, Centre for European Studies, Lund University


Parallella sessioner, besökare väljer en session att delta på.


14.10 - 15.10 How do we face the global threat of antimicrobial resistance? (in English)

Blå Salongen, Kulturhuset

If we want to be able to continue to use antibiotics to treat bacterial infections in people as well as animals, we have to act fast. Which international and European initiatives have been taken? How can we further strengthen the international network through raising awareness? What measures can you take yourself to curb this threat?


Panelists:

Otto Cars, Founder and Senior advisor, ReAct Europe

Andrea Ammon, Director, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Sonja Löfmark, Analyst and microbiologist, The Public Health Agency of Sweden

My Sahlman, Veterinary, The Federation of Swedish Farmers (LRF)


Moderator:

Pernilla Ström, Entrepreneur and professional board member


14.10 - 15.30 Sverige efter Brexit - så påverkas svenska företag

Röda Salongen, Kulturhuset

Vad är senaste nytt på Brexit-fronten? Vad får Brexit för konsekvenser för oss i Sverige? Vad betyder det för världen? Hur påverkas länderna som är kvar inom EU? Hur påverkas Sveriges roll i EU och våra relationer med Storbritannien? Hur påverkas entreprenörskap och företagande? Hur påverkas svensk handel med Storbritannien och vilka regler kommer att gälla kring tullar och tullhantering? Oavsett om det blir en hård eller mjuk Brexit så kommer svenska företag att påverkas. Detta behöver man som företag förbereda sig inför.


Paneldeltagare:

Per Tryding, Vice VD Handelskammaren

Anneli Wengelin, Ämnesråd, Kommerskollegium

Kenneth Persson, Sakkunnig, Tullverket

Lars Karlsson, VD/MD KGH Global Consulting, Brexitrådgivare till både EU och Storbritannien

Jasenko Selimovic (L), Europaparlamentatiker


Moderator:

Rickard Ydrenäs, Grundare av Brexitpodden och en av Sveriges främsta experter på Brexit.


16.00 – 18.30 Länsförsäkringars företagsmingel

Festvåningen Hotell Statt

Välkommen till Europaforums och Länsförsäkringars företagsmingel på Hotell Statt i Hässleholm! Vi bjuder på mingelmat och dryck.


Lyssna på säkerhetsexperten David Jacoby om hur du och ditt företag blir trygga på internet.

David arbetar på Kaspersky och har runt 15 års erfarenhet inom IT-säkerhetsbranschen. Han ger dig en inblick i aktuella hot och hur vi

kan öka medvetenheten om säkerhet och bekämpa cyberbrottslingarna. David är en eftertraktad expert i TV och media och är den som står för expertkunskaperna i Millennium-trilogin.


Anmäl dig till Länsförsäkringars företagsmingel här External link..


Anmäl dig här! Sign up here! External link.

07.30 - 08.00 Registrering och kaffe

Kulturhuset


08.00 - 12.00 Ungdomsengagemang

På torsdag förmiddag arrangerar Europaforum Hässleholm tillsammans med Europa Direkt Hässleholm valdebatter och panelsamtal som riktar sig mot unga.


08.00 - 09.00 Valdebatt med unga kandidater till Europaparlamentet

Röda Salongen, Kulturhuset

Unga kandidater till Europaparlamentet från de svenska politiska partierna debatterar aktuella frågor inför Europaparlamentsvalet den 26 maj.


Debattörer:

Nasra Ali (S-studenter)

Martin Hallander (KDU)

Anders Rehnberg (LUF)

Louise Grabo (CUF)

Håkan Svenneling (V)

Wanja Kaufmann (Grön Ungdom)

Hanna Bergman (Unga Feminister)

Tobias Andersson (SD)

Samuel Jonsson (MUF)


Moderator:

Matilda Karlsson, Scandinavian Risk Solutions (SRS). Tidigare projektledare på Folk och Försvar


09.30 - 10.30 Valdebatt med unga kandidater till Europaparlamentet

Röda Salongen, Kulturhuset

Unga kandidater till Europaparlamentet från de svenska politiska partierna debatterar aktuella frågor inför Europaparlamentsvalet den 26 maj.


Debattörer:

Nasra Ali (S-studenter)

Martin Hallander (KDU)

Anders Rehnberg (LUF)

Louise Grabo (CUF)

Håkan Svenneling (V)

Wanja Kaufmann (Grön Ungdom)

Hanna Bergman (Unga Feminister)

Tobias Andersson (SD)

Samuel Jonsson (MUF)


Moderator:

Matilda Karlsson, Scandinavian Risk Solutions (SRS). Tidigare projektledare på Folk och Försvar


10.45 - 11.45 Vikten av ungas engagemang

Röda Salongen, Kulturhuset

Varför är det viktigt med ungas engagemang? Hur kan jag påverka i min vardag? Med lokala exempel från unga aktörer sätter vi fokus på varför det är viktigt att ungas röster finns representerade i politiken med extra stort fokus på det kommande valet till Europaparlamentet den 26 maj. Detta val kallas för ett ödesval och kommer att påverka EU-samarbetets utveckling. Genom att blicka mot framtiden lyfter panelen frågan: Varför ska man rösta?


Paneldeltagare:

Ali Al Janabi, Samverksansvarig, Fler Unga

Frida Jensen, Ungdomsombud, Lunds kommun

Flaktrim Hani, Ungdomsombud, Lunds kommun


Moderator:

Karin Flordal, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)


12.00 - 14.00 Europeisk filmvisning av LUX-prisvinnaren ”Woman at war”

Parkbiografen, Kulturhuset


Filmvisningen anordnas i samarbete med Europaparlamentets informationskontor i Sverige och Europa Direkt Hässleholm.


13.00 - 16.45 Mitt Europa

OBS: Väntsalen, Norra Station

Mitt Europa är en årlig informationskampanj under vilken EU-finansierade projekt öppnar upp sina dörrar för att ge allmänheten en bättre förståelse för hur EU-pengar gör nytta i samhället och i ens närhet.


Mitt Europa arrangeras i samarbete med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Europa Direkt Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost.


12.30 – 13.00 Registrering och kaffe


13.00 – 14.00 Att kommunicera resan och inte målet

Att leva i en ”projektvärld” handlar ofta om att skapa intressant kommunikation långt innan man vet resultatet av satsningen som sådan. Hur skapar vi intresseväckande kommunikation på resans gång?


Paneldeltagare:

Wivi-Anne Bengtsson, kommunikatör för projektet Fiber till alla i Blekinge och Skåne (FABS)

Niclas Sörenson, Kommunikatör, "Gå över gränsen" - Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks koncept för att kommunicera resultat

Gullers Grupp


Moderator:

Ida Åstrand, Media Evolution


14.15 – 15.15 Hållbar regional utveckling

Hur kan lokala och regionala aktörer nyttja EU-fonder i sitt arbete med klimatsmart utveckling? Seminariet inleds med en inramning av hur klimatförändringar påverkar Skåne, och fokuseras sedan på hur utvecklingen ser ut inom EU-projekt och hållbarhet.


Paneldeltagare:

Johannes Elamzon, Fossilbränslefria kommuner
Cecilia Thapper, Sustainable Business Hub

Diana Danilda, Krinova


Moderator:

Ludvig Einarsson, Enhetschef, EU-kontor Skåne Nordost


15.15 – 15.45 Fika


15.45 – 16.45 Sysselsättning och kompetensutveckling

Vad gör EU för sysselsättningen i Sverige och Skåne? Under denna session får vi lyssna på representanter från lokala och regionala EU-projekt diskutera hur man ökar sysselsättningen med hjälp av EU-fonder, ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.


Paneldeltagare:

Louise Eklund (L), 1:a vice ordförande regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne

Emma Ramebäck, Mine

Patric Åberg (M), Kommunalråd, Östra Göinge

Tomas Andersson, verksamhetsutvecklare Boost by FC Rosengård


Moderator:

Malin Wildt-Persson, Utvecklingsledare Skåne Nordost


17.00 - 19.00 Firande av Europadagen


På Norra Stations innergård samlas vi för att fira Europadagen med tal, konsert och tårta!


17:00 Tack till deltagarna

Bengt-Arne Persson, Kommundirektör, Hässleholms kommun


Musik från Hässleholms Stadsmusikkår och irländsk folkmusik.


Anmäl dig här/ Register here! External link.

Do you have any questions?

Contact us!

Mail: eu-forum@hassleholm.se

Phone: 0451-26 70 00

Share page content: