Hoppas partiledarna hittar till Hässleholm

2014 hade vi ett val till den Europeiska Unionen och ett val till den svenska riksdagen. Tittar man lite närmare på de båda valrörelserna finns det en sak som sticker ut: I båda diskuterade våra partiledare Europa bara marginellt.

I EU-valrörelsen var argumentet att detta är ett val till EU-parlamentet och kandidaterna skulle stå i fokus. I riksdagsvalrörelsen försvann frågan i stort sett från dagordningen trots att partierna påstår att Europa idag är en del av inrikespolitiken.

De närmaste åren står Europa inför stora utmaningar och vi behöver diskutera dessa frågor intensivt för att medborgarna ska känna igen sig i besluten som våra regeringsmedlemmar genomför i Bryssel.

Vi behöver utöka möjligheten för Europaparlamentarikerna att deltaga i den inhemska debatten. Jag tycker att en företrädare för varje parti skulle kunna delta i debatten när riksdagen diskuterar EU tillsammans med riksdagsledamöterna.

På gräsrotsnivå finns det idag Europaforum Hässleholm som startade 2005 med målsättningen att ge medborgarna möjlighet att diskutera dessa frågor.

Europaforum Hässleholm är en tvärvetenskaplig plattform för allmänhet, politik, vetenskap, näringsliv och kultur. De senaste fem åren har man genomfört 130 seminarier med cirka 275 föreläsare.

Cirka 12 000 deltagare besökte seminarierna och man når ut till cirka två miljoner läsare med redaktionella texter i olika printmedier, dessutom bevakar tv och radio evenemanget.

Efter tolv år med Europaforum kan vi skönja vissa trender: Intresset av deltagandet ökar varje år (personer, organisationer, institutioner).

Mediernas bevakning har blivit bättre och bättre (antal artiklar och kvalitén av artklar).

Det finns ett stort utvecklingsområde och det är riksdagsledamöternas och regionledamöternas deltagande.

För att ge våra förtroendevalda större möjligheter till diskussioner med medborgarna kommer Europaforum Hässleholm att etablera en ny tyngdpunkt i sitt årliga program framöver: Hur ska Europas framtid ser ut? Vad vill Sverige? Vilken roll vill Sverige spela i denna process?

Personligen hoppas jag att 2015 hittar partiledarna vägen till Hässleholm för att diskutera dessa spännande frågor.

Lorenz Pucher, Chef Europaforum Hässleholm

Ovan text har publicerats i Kristianstadsbladets debattsidor 9/1-2015

 
 
 
Sidinformation
Ansvarig för sidan: Therese Almqvist
Sidan ändrad: 9 januari 2015 14:42
Administrera